PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nemoci přenášené klíšťaty - EV030X05
Anglický název: Tick-borne diseases
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (26)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Alena Kučerová
Neslučitelnost : E0103031
Záměnnost : E0103031
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Cílem přednášky (první) je nejprve seznámit studenty s biologií klíštěte obecného, našeho nejhojnějšího klíštěte, které hraje významnou roli v přenosu u nás dvou závažných nemocí – klíšťové encefalitidy (KE) a Lymeské boreliózy (LB). Pozornost bude věnována nejen výše uvedeným, ale i dalším virovým, bakteriálním a parazitárním chorobám (přednáška druhá), které klíšťata u nás i ve světě přenášejí (etiologie, projevy chorob, klinický průběh, léčba). Závěr přednášky obsahuje výčet klinicky nejpoužívanějších diagnostických laboratorních metod při průkazu KE a LB s důrazem na Elisu a Western
Blot.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Aktivní 100% účast na obou přednáškách a splnění závěrečného testu = udělení zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Hana Roháčová: Onemocnění přenášené klíšťaty (http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2006/06/05.pdf)

Diagnostika a terapie Lymeské boreliózy: http://www.borreliose-gesellschaft.de/Texte/DBG-Leitlinien_2011_CZ.pdf

http://www.szu.cz/tema/prevence/onemocneni-prenasena-klistaty-v-ceske-republice

A obecně pro zájemce o parazitologii: učebnice Volf, Horák a kol: Paraziti a jejich biologie

http://casopis.vesmir.cz/clanek/mohou-komari-prenaset-lymskou-borreliozu

 


 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

První přednáška:

 • Klíšťata (biologie a životní strategie, výskyt, význam slin, odstraňování klíšťat, sezónní výskyt a aktivita klíšťat…)

 • Ochrana (fyzikální a chemická) a prevence

 • Virózy (klíšťová encefalitida, východoasijská klíšťová encefalitida)

 • Lymeská borelióza

 • Příznaky, léčba, vakcinace, výskyt v ČR

   

Druhá přednáška:

 • Další choroby bakteriální (ehrlichióza, tularémie, bartonelóza, rickettsiózy)

 • Choroba protozoární (babezióza)

 • Příznaky, léčba, vakcinace, výskyt v ČR

 • Další choroby virové (arbovirózy)

 • Diagnostické metody přímé (kultivace, mikroskopie, PCR) a nepřímé sérologické (ELISA a WesternBlott, komerční Immuno Assaye), interpretace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Aktivní 100% účast na obou přednáškách a splnění závěrečného testu = udělení zápočtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK