PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Infekční lékařství - EP0104330
Anglický název: Infectious Diseases
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Věra Štruncová
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Neslučitelnost : E0110025
Záměnnost : E0108025
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (06.05.2019)
Seznámení posluchačů s nejčastěji se vyskytujícími a klinicky nejdůležitějšími infekčními nemocemi s důrazem na
mezioborovou spolupráci při jejich diagnostice a terapii.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (06.05.2019)

Povinná:

Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. Karolinum 2015

Husa P. a spol. Infekční nemoci. MU Brno 2011

Doporučená:

Ambrožová H: Diferenciální diagnostické kapitoly z infekčního lékařství, 2003. Bartošová D.: Dětské infekční nemoci. Galén, Praha 2003

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (06.05.2019)

seminární práce / prezentace, docházka 80 %

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (06.05.2019)

Obecná infektologie, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba a prevence infekčních onemocnění. Infekční onemocnění CNS a periferního NS, infekční onemocnění respiračních orgánů, sepse, infekční onemocnění postihující srdce a cévy, infekční onemocnění gastrointestinálního systému a jater, HIV/AIDS, infekce urogenitálního traktu, infekce u imunodeficientních nemocných, oportunní infekce, infekční exantémová onemocnění, infekce pohybového aparátu, antropozoonózy, vybraná tropická infekční onemocnění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK