PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Simulační medicína - EP0103430
Anglický název: Simulation Medicine
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
MUDr. Martin Štěpán
MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (27.02.2019)
V rámci obecné části (zimní semestr) se studenti v malých skupinkách naučí základní dovednosti potřebné v
diagnosticko-léčebném přístupu k nemocnému v akutním riziku selhání vitálních funkcí. Každá praktika jsou
dělena na seminář s teoretickým úvodem a přípravou postupů, následně bude skupina rozdělena do menších
pracovních týmů (cca 2-3 studenti) v nichž na simulátoru, případně sami na sobě, dostanou šanci trénovat
základní praktické dovednosti v zajištění pacienta.
V rámci speciální části se studenti naučí základní princip přístupu k pacientovi s některým ze základních syndromů
spojených s ohrožením základních vitálních funkcí s využitím ABCDE přístupu, jehož znalosti si student osvojili v
předchozí obecné části praktik. Vysvětlení základních pojmů, rozeznání nestabilních od stabilních pacientů,
včasné rozpoznání život ohrožujících diagnóz, základy diferenciální diagnostiky a volba adekvátních prvotních
diagnostických a léčebných kroků.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (27.02.2019)

Povinná:

Elektronicky dostupné texty a kapitoly v aplikaci Mefanet (http://mefanet.lfp.cuni.cz/lekarske-discipliny.php?disid=123)

Webové rozhraní České resuscitační rady (http://www.resuscitace.cz/)

Doporučená:

Leach R.: Critical Care Medicine at a Glance, Wiley-Blackwell, 2014

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (27.02.2019)

Splněna klinická propedeutika a základy klinické medicíny.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (27.02.2019)

Obecná část (zimní semestr)

Úvod do problematiky akutních stavů v urgentní medicíně + Objasnění principu ABCDE přístupu

A,B - zprůchodnění a zajištění dýchacích cest, ventilace

C - zajištění žilního vstupu + příprava a podání infuze, transfuze a léků

Primární ošetření traumatizovaného pacienta - cABCDE přístup

Neodkladná resuscitace

Základy sonografie a další invazivní vstupy

Návštěva klinického pracoviště (Urgentní příjem FN Plzeň) + zápočet

Speciální část (letní semestr)

Přístup k pacientovi s bolestí na hrudi

Přístup k pacientovi s dušností

Přístup k pacientovi s poruchou vědomí

Přístup k pacientovi s traumatem/masivní krevní ztrátou

Přístup k pacientovi s hypotenzí

Přístup k akutně nemocnému dítěti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK