PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nové možnosti a trendy detekce a následného zpracování lymfatických uzlin využívané v onkogynekologii v oblasti klinické praxe a výzkumu - EDSZ132
Anglický název: New possibilites and trends in the detection and subsequent processing of lymph nodes that is used gynecological malignancies in clinical practice and research
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK