PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Méně invazivní aplikace exogenního surfakantu a její vliv na chronickou morbiditu u nedonošených novorozenců - EDSZ017
Anglický název: MAT
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK