PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molekulární epidemiologie infekčních agens - EDPLM003
Anglický název: Molecular Epidemiology of Infectious Agents
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (06.11.2018)
Kurz povede k rozvoji znalostí v oblasti epidemiologických analýz infekčních agens. Kurz se uskutečňuje jedenkrát
za rok v českém nebo anglickém jazyce. Zápočet je udělen za účast.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (06.11.2018)

Patrick Murray Ken Rosenthal Michael Pfaller: Medical Microbiology, 2016, ISBN: 9780323299565

Fournier PE, Drancourt M, Colson P, Rolain JM, La Scola B, Raoult D. Modern clinical microbiology: new challenges and solutions. Nat Rev Microbiol. 2013 Aug;11(8):574-85.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (06.11.2018)

Epidemiologie infekčních onemocnění vyžaduje detailní popis konkrétního infekčního agens. Tímto způsobem lze popsat evoluci mikroorganismů a mechanizmy jejich šíření. K charakterizaci mikrobů jsou používány různé techniky, zahrnující enzymatické analýzy, vyhledávání genetických markerů až po celogenomovou sekvenaci. Studenti se seznámí se základy molekulární epidemiologie a její návaznost na běžné epidemiologické nástroje. Budou diskutovány jednotlivé metody typizace mikrobů a jejich praktické využití. Rovněž budou představeny metody One-Health přístupu, především na příkladech šíření rezistence k antibiotikům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK