PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní postupy v klinické mikrobiologii - EDPLM001
Anglický název: Modern Procedures in Clinical Mikrobiology
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (06.11.2018)
Kurz klinické mikrobiologie je zaměřen na současné moderní aspekty tohoto oboru. Postgraduální studenti se
seznámí s historií a současným vývojem tak, aby byli schopní vytyčit nové a originální výzkumné cíle, které
povedou k dalšímu rozvoji oboru. Kurz se uskutečňuje jedenkrát za rok v českém a případně i anglickém jazyce.
Zápočet je udělen za účast.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (06.11.2018)

Patrick Murray Ken Rosenthal Michael Pfaller: Medical Microbiology, 2016, ISBN: 9780323299565

Fournier PE, Drancourt M, Colson P, Rolain JM, La Scola B, Raoult D. Modern clinical microbiology: new challenges and solutions. Nat Rev Microbiol. 2013 Aug;11(8):574-85.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (06.11.2018)

Klinická mikrobiologie je v současnosti se dynamicky vyvíjející se obor, do něhož vstupují nové technologie, především proteomické a genomické analýzy. Prohlubuje se rovněž pochopení interakce patogen-hostitel, což vede k optimalizaci antiinfekční terapie. Právě tato dynamika dává prostor pro rozvoj vědecko-výzkumných metod na poli pochopení patogeneze infekčních onemocnění a rovněž při vývoji nových mikrobiologických metod. Studenti budou seznámeni s historií oboru, v současnosti běžnými přístupy, ale také s aktuálními metodikami a možnostmi výzkumných aplikací. Po absolvování předmětu budou posluchači schopni základní orientace v lékařské a klinické mikrobiologii, včetně molekulárně-epidemiologické analýzy původců infekčních onemocnění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK