PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Buněčné linie ve výzkumu onkologické léčby - EDPLB002
Anglický název: Cell Lines in Oncology Treatment Research
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (23.11.2018)
Cílem kurzu seznámit studenty s metodami kultivace buněčných linií a jejich analýzy na úrovni genotypu a
fenotypu při výzkumu efektu molekul ovlivňujících molekulárně biologické a biochemické pochody v buňce.
Vysvětlení bude provedeno na příkladu výzkumu molekul pro cílenou onkologickou léčbu a klasickou
chemoterapii. Většina uváděných postupů má obecnou platnost při výzkumu využívajícího model buněčných linií.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (23.11.2018)

M. Aschner, Cell Culture Techniques, ISBN 978-1-61779-076-8, Springer Science+Business Media

V. Liška et al.: Experimental Surgery, 2016, ISBN 978-80-7211-490-0, NAVA

http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=332 J. Hatina, Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (23.11.2018)

Buněčné kultury jsou dnes nezastupitelný model jak pro základní tak aplikovaný výzkum. Po krátkém historickém úvodu budou vysvětleny typy buněčných kultur. Dále budou popsány typy médií a účel jejich použití, základní vybavení laboratoří pro tkáňové kultury. Příklady uplatnění buněčných kultur ve výzkumu s důrazem na onkologickou problematiku. Bude popsána kultivace buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových linií z American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, U.S.A. Konkrétní příklady výzkumu onkologické léčby a způsoby hodnocení genotypu a fenotypových vlastností buněčných linií, včetně metod analýzy proteinů a genové exprese. Po absolvování předmětu budou posluchači schopni základní přípravy experimentu pro ovlivnění daných vlastností buněčných linií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK