PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do tkáňového inženýrství - EDPECH003
Anglický název: Introduction to Tissue Engineering
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (21.11.2018)
Kurz Úvod do tkáňového inženýrství poskytne studentům základní přehled o výzkumu a vývoji materiálů pro
regenerativní medicínu.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (21.11.2018)

Lanza, Langer, Vacanti: Principles of Tissue Engineering (Elsevier Science & Technology, 2013)

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (21.11.2018)

Tkáňové inženýrství je multidisciplinárním oborem propojujícím materiálové inženýrství s biologickými vědami s cílem vytvářet produkty využitelné k podpoře regenerace, případně k náhradě tkání či orgánů. Studenti budou stručně seznámeni s historií tohoto oboru; dále budou probrány základní principy tkáňového inženýrství, popsány klíčové komponenty používané při vývoji (materiály, buňky…) a budou zmíněny problémy a výzvy provázející tento vývoj (biokompatibilita, vaskularizace, molekulární signalizace…). Pozornost bude rovněž věnována příkladům současného vývoje a využití a některým technickým aspektům (buněčné a 2D/3D tkáňové kultury).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK