PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anestezie v animálním experimentu - EDPECH001
Anglický název: Anesthesia in Animal Experiment
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (21.11.2018)
Kurz "Anestezie v animálním experimentu" pro postgraduální studenty LFP UK je zaměřen na získání základních
informací k problematice poskytování anestezie a analgezie experimentálních zvířat, tak, aby byla zajištěna
adekvátní péče bez rizika ohrožení vitálních funkcí experimentálních subjektů, ale zároveň bylo dosaženo
adekvátní úlevy od bolesti a možného utrpení. Kurz se uskutečňuje jednou ročně v rozsahu 90 minut, je povinný
pro studenty se zaměřením na "Experimentální chirurgii", zápočet je udělen za účast. V případě potřeby je možná
výuka v anglickém jazyce.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (21.11.2018)

Liška V. et al.: Experimental Surgery, Nava 2016. ISBN 978-80-7211-490-0.

Fish et al.: Anesthesia and Analgesia in Laboratory Animals, Academic Press 2008. ISBN 978-01-2373-898-1.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (21.11.2018)

Studenti se seznámi s problematikou poskytování anestezie a analgezie v animálním experimentu. Nejprve jsou zodpovězeny základní otázky k poskytování anestezie a analgezie - etické principy a bariéry. Následně je podrobněji probrána anestezie u malých a velkých zvířat s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých skupin. Zevrubně je pojednáno o monitoraci a nutném zajištění animálních subjektů. Komentována je dále problematika pooperační péče a zhodnocení adekvátní míry úlevy od bolesti. Je zmíněna i problematika etiky a vlastního provedení eutanázie animálních subjektů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK