PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika - EDDP091
Anglický název: Molecular-epidemiological analysis of Mycobacterium tuberculosis strains isolated in the West-Bohemian Region of the Czech Republic including detailed characterisation of anti-tuberculosis drugs-resistant strains
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Dise [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK