PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Imunologické markery z krve, sputa, BALTe a plicních biopsií při posuzování aktivity a cílenosti léčby chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocích plic a průdušek - EDDP077
Anglický název: The Role of Biomerkers Obtainet from Serum, Sputum, BALF and Lung Tissue Saamples in Assessing in Activity and Targeting Therapy of Chronic Inflammantory and Fibrotic Diseases of the Lungs and Bronchi
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Dise [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK