PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě - EDDP027
Anglický název: Molecular biologic principles of progression of colorectal carcinoma and tehir impact on individualized oncosurgical treatment
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Dise [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK