PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gynecologic cytology - ED540PS01
Anglický název: Gynecologic cytology
Zajišťuje: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://postudium.cz/course/view.php?id=575
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
MUDr. Ondrej Ondič, Ph.D.
Anotace -
Jedná se o soubor 4 kurzů, které pokrývají tato témata:

Kurz 1: Buňky s potenciálem soudního sporu
Kurz 2: Poznatky o patogenezi dlaždicového karcinomu čípku dělohy v roce 2020
Kurz 3: Nová IECC klasifikace endocervikálních adenokarcinomů a její dopady na gynekologickou cytologii
Kurz 4: Vícejaderné buňky v gynekologické cytologii
Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (29.06.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

U každého kurzu student může shlédnout prezentaci s mluveným komentářem (video) a absolvovat test, všechno probíhá v prostředí Moodle. Absolvování testu není časově omezeno, student má však 5 pokusů na každý test.

Část 1.: Buňky s potenciálem soudního sporu

V testu postřehu musí student označit kliknutím myši dysplastickou buňku. Na každý snímek má 1 pokus a 5 sekund. K absolvování musí správně označit alespoň 14 buňěk z 28.

Část 2.: Poznatky o patogenezi dlaždicového karcinomu čípku dělohy v roce 2020

Pro úspěšné absolvování musí student v testu získat minimálně 5 bodů z 10.

Část 3.: Nová IECC klasifikace endocervikálních adenokarcinomů a její dopady na gynekologickou cytologii

Test má formu otázek, kdy musíte z nabízených možností vybrat pouze 1 správnou odpověď a k absolvování musí získat minimálně 5 bodů z 10.

Část 4.: Vícejaderné buňky v gynekologické cytologii

K absolvování musíte správně odpovědět na 7 ze 13 otázek.

Pro přidělení zápočtu musí student úspěšně absolvovat minimálně 3 části kurzu.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (29.06.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

U každého kurzu student může shlédnout prezentaci s mluveným komentářem (video) a absolvovat test, všechno probíhá v prostředí Moodle. Absolvování testu není časově omezeno, student má však 5 pokusů na každý test.

Část 1.: Buňky s potenciálem soudního sporu

V testu postřehu musí student označit kliknutím myši dysplastickou buňku. Na každý snímek má 1 pokus a 5 sekund. K absolvování musí správně označit alespoň 14 buňěk z 28.

Část 2.: Poznatky o patogenezi dlaždicového karcinomu čípku dělohy v roce 2020

Pro úspěšné absolvování musí student v testu získat minimálně 5 bodů z 10.

Část 3.: Nová IECC klasifikace endocervikálních adenokarcinomů a její dopady na gynekologickou cytologii

Test má formu otázek, kdy musíte z nabízených možností vybrat pouze 1 správnou odpověď a k absolvování musí získat minimálně 5 bodů z 10.

Část 4.: Vícejaderné buňky v gynekologické cytologii

K absolvování musíte správně odpovědět na 7 ze 13 otázek.

Pro přidělení zápočtu musí student úspěšně absolvovat minimálně 3 části kurzu.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (29.06.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK