PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Buněčný cyklus a jeho regulace se zvláštním zřetelem na kolorektální karcinom - regulační kaskády a jejich význam v biologii nádorového růstu - ED2P095
Anglický název: Cell cycle and its regulation with a special focus on colorectal cancer - regulatory pathways and their importance in the biology of tumor
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK