PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Polymorfismy v genech nekódujících RNA a jejich cílových místech jako rizikové faktory sporadického kolorektálního karcinomu - ED1P127
Anglický název: Polymorphisms in Non-Coding RNA Genes and Their Targets Sites as Risk Factor of Sporadic Colorectal Cancer
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK