PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kurz-PC - ED0003003
Anglický název: Course in Computer Technology
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Mgr. Martin Navrátil
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (07.02.2020)
První hodina je prezenční. Náplní úvodní prezenční hodiny je seznámit posluchače se základními cloudovými službami,
práce v aplikacích GoogleDoc, Dropbox a SkyDrive apod.
Další výuka probíhá e-learningovou formou v LMS Moodle a je zaměřena na problematiku MS Office.
Textový procesor MS Word 2010:styly, využití stylů - generování automatického obsahu, záhlaví a zápatí, poznámky
pod čarou, stránkování, oddíly, vložení grafických prvků do textového dokumentu - zarovnání objektů, obtékání textu,
tabulky - tvorba, formátování, hromadná korespondence - příprava hromadného dopisu do tisku nebo elektronické pošty
Tabulkový kalkulátor MS Excel 2010:formáty dat, vkládání vzorců, využití funkcí, tvorbu a úpravy grafu, formátování
buněk na pracovním listu, využití konkrétních funkcí např. textových, logických, statistických atd., souhrny a další
nástroje pro hromadné zpracování dat, kontingenční tabulky)
Rozsah e-learningové formy odpovídá zhruba 20 vyučovacím jednotkám (45 min).
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (07.02.2020)

Studijní materiály v elektronickém kurzu LMS Moodle

Mistrovství v Microsoft Office 2007 (John Pierce a kolektiv), Computer Press

Navrátil Martin, Petr Míka: Cloud computing. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] [cit. 2017-11-20] Dostupný z WWW: . ISSN 1804-4409.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK