PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
English Language - ED0003000E
Anglický název: English Language
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Mgr. Alena Holá
Katja Kulhánková
Anotace
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (25.10.2019)
Kurz Angličtina pro doktorandy je zaměřen na přípravu ke zkoušce, která je podmínkou pro ukončení doktorského
studia, a na prohloubení jazykových dovedností pro daný lékařský obor.
Studenti doktorského studijního programu se seznámí s anglicky psanou odbornou literaturou a specifiky
akademické angličtiny. Naučí se aplikovat a rozšíří si odbornou slovní zásobu při diskutování a argumentaci k
problematice daného lékařského oboru. Zároveň si studenti zopakují a procvičí gramatické dovednosti na úrovni
B2/C1.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (25.10.2019)

Murphy, R.: English Grammar in Use (Intermediate), CUP 2004.

Murphy, R.: Essential Grammar in Use, CUP 2004.

Hewings, M.: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press 1999

Paterson, K., Wedge, R.: Oxford Grammar for EAP, Oxford University Press 2013

McCarthy, M., O‘Dell, F.: Academic Vocabulary in Use, Oxford University Press 2008

Štěpánek, L., Haaffa, J. a kol.: Academic English, Grada Publishing 2011

Seal, B.: Academic Encounters, Cambridge University Press 1997

Sturgeon, B.: CHECK - UP, Edizioni Minerva Medica 1992

aktuální internetové zdroje

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (25.10.2019)

Každá hodina (90 min.) je koncipovaná jako samostatná jednotka, která obsahuje následující prvky:

1. Analýza a reprodukce textů z různých lékařských oborů

2. Jazykové funkce

3. Gramatika (B2/C1)

4. Jevy obtížné pro uživatele angličtiny jako cizího jazyka

5. Akademická angličtina

6. Základní formy písemného projevu (abstrakt, odborný článek, atd.)

7. Prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK