PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kurz-Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti - ED00030004
Anglický název: Course in the ABC of Scientific Work
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (29.06.2018)
Kurz „Úvod do vědecké práce a publikování„ pro postgraduální studenty LFP UK je zaměřen seznámení se s
podstatou vědecké a experimentální práce a přípravě výsledků této práce k adekvátnímu publikování.
Kurz je povinný s délkou 90minut. Kurz se uskutečňuje jedenkrát za rok, v případě zájmu pak paralelně i v
anglickém jazyce. Zápočet udělen za účast.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (29.06.2018)

Liška V. et al.: Experimental Surgery, Nava 2016. ISBN 978-80-7211-490-0.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (29.06.2018)

V první části se studenti krátce seznámí s historií vědy a její evoluce. Je vysvětlena podstata práce tedy příprava vědecké hypotézy a pravidla jejího ověřování. Studenti se dále seznámí s pravidly klinického výzkumu, typy studií a právy pacienta. Dále je vysvětleno fungování Etických komisí. V další části se zabýváme prací s laboratorními zvířaty. Je zevrubně vysvětlen princip 3R a analogicky vysvětleno fungování Komise pro práci s laboratorními zvířaty. Dále jsou seznámeni studenti s přípravou projektů, prací grantových agentůr a způsobem evaluace projektů. V neposlední řadě pak je diskutován význam publikační činnosti, přípravě publikací, volbě vhodného periodika a zpracování scientometrických údajů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK