PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kurz-Zdravotnická informatika - ED00030001
Anglický název: Course in Health Informatics
Zajišťuje: Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: PhDr. Dana Zdeňková
Anotace
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (13.02.2020)
V kurzu lékařské informatiky se studenti teoreticky seznámí se základními termíny oboru a principy souvisejícími s
vědeckou prací a s publikováním výsledků vědy. Naučí se pracovat s odbornými plnotextovými i citačními a
bibliografickými databázemi.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (13.02.2020)

ŘEHÁK, David a Pavel ŠENOVSKÝ. Průvodce vědou a výzkumem (nejen) pro studenty doktorského studia. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3252-4.

FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-502-7.

RENDLA, Jan. Středisko vědeckých informací LFP a Lékařská knihovna FN Plzeň [online]. ©2001-2018. Dostupné z: http://www.lfp.cuni.cz/svi/cze/index.asp

DĚDIČOVÁ, Petra, Pavla RYGELOVÁ, Jiří MAREK, et al. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [online]. VUTIUM, 2016 [cit. 2020-02-10]. DOI: 10.13164/book.oa. ISBN 978-80-214-5359-3 (PDF). Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61751

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Daniela Vyzrálová (13.02.2020)

Teoretická část:

Základní termíny oboru.

Strategie vyhledávání odborných informací, kvalita a relevance nalezených informací.

Citování a citační normy. Citační manažery.

Bibliometrie a scientometrie. Hodnocení publikační činnosti.

Praktické ukázky

Prezentace spektra služeb poskytovaných knihovnou.

Seznámení s vybranými zdroji dostupnými na Lékařské fakultě v Plzni

Vzdálený přístup na UK. Discovery Service UKAŽ a Portál elektronických zdrojů UK.

Práce s elektronickou informací: hledání v online časopisech, hlavní rozdíly oproti tištěné verzi. Konsorcia. Medline: platforma PubMed.

Open Access. Open Science. Repozitáře. Problematika predátorů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK