PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Brain - mechanisms and pathophysiology of its higher functions - EAV090X02
Anglický název: Brain - mechanisms and pathophysiology of its higher functions
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (14-90)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/4 --- [hodiny/semestr]
letní s.:8/4 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Patří mezi: Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Neslučitelnost : EA0107090
Záměnnost : EA0107090
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
V semináři se budeme věnovat mechanizmům vyšších mozkových funkcí - učení & paměti, zpracování informací v
neurálních sítích, rozhodovacím procesům, atd. Hlavním těžištěm přednášek bude experimentální neurověda od
buněčné po systémovou úroveň, s důrazem na základní vědecké práce i nejnovější poznatky a perspektivy oboru.

Přestože se vždy budeme věnovat i souvisejícím relevantním klinickým projekcím každého tématu, základní náplň
bude vědecká. Výklad bude rozvíjet Vaše znalosti neuroanatomie a neurofyziologie nabyté v prvních dvou
ročnících studia. Program bude doplňován o přednášky pozvaných kolegů z jiných institucí. Cílová skupina:
akademicky a experimentálně klinicky zaměření studenti/studentky.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Základní literatura / Basal literature: Principles of Neural Science, Kandel et al., McGraw-Hill Education / Medical, 2012

Doplňující zdroje / Additional resources: The Evolution of Memory Systems, Murray et al., Oxford Univ. Press, 2017

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast alespoň na šesti přednáškách z osmi.

Bez výjimek.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Concept of memory and its classification

Short term memory

Long term memory - non declarative

Long term memory - declarative

Synaptic and network mechanisms of memory storage and retrieval

Neural representations of external world

Perspectives and new methods in neural research

Guest lecture/s - will be specified

 

 

Koncept paměti a její klasifikace

Krátkodobá paměť

Dlouhodobá paměť - nedeklarativní

Dlouhodobá paměť - deklarativní

Mechanizmy formování a vybavení paměti na úrovni synapsí a neuronových sítí

Neurální reprezentace vnějšího světa

Perspektivy a nové metody neurálního výzkumu

Přednáška hosta/ů - bude upřesněno

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK