PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Czech for Medical Practice in Hospital - EAV050X09
Anglický název: Czech for Medical Practice in Hospital
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tamara Kopřivová
Mgr. Alena Holá
Patří mezi: Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Korekvizity : EA0104048
Neslučitelnost : EA0306002
Záměnnost : EA0306002
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Czech for Medical Practice in Hospital
The course is aimed at using medical Czech in hospital. It helps students with communication with patients in hospital. Students deepen their knowledge from the subject Czech for Foreigners II, the emphasis is put on patient’s examination, taking personal and family history, taking histories of diseases, understanding patient’s complaints, giving instructions and advice. Students are also encouraged to discuss the problems they meet in their practice in hospital (patient: misunderstanding, pronunciation problems, vocabulary..). The method of role play is often used for practising communication skills.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

 

 Povinná literatura: I. Čermáková: Talking medicine (Czech for Medical Students); Karolinum 2012

                            Teacher’s own materials

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Active attendance

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK