PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Post-fertilization Sperm Mitophagy: The Tale of Mitochondrial Eve and Steve. - EAV040X06
Anglický název: Post-fertilization Sperm Mitophagy: The Tale of Mitochondrial Eve and Steve.
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty, 2. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 2. ročník AZUB. L.
Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Neslučitelnost : EA0104741
Záměnnost : EA0104741
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)
Obsah předmětu: (vyučováno v angličtině): Nejnovější poznatky z reprodukční biologie a jejich využití v klinické
praxi asistované reprodukce. Přednáška bude zaměřená zejména na proces oplození oocytu, časný embryonální
vývoj, eliminaci otcovských mitochondrií a význam tohoto fenoménu pro medicínu, tj. problematika
mitochondriálních chorob a způsob jejich prevence.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

účast

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

Song WH et al. (2016) The ART and science of sperm mitophagy. Autophagy. 12:2510-2511.

Song WH et al. (2016) Autophagy and ubiquitin-proteasome system contribute to sperm mitophagy after mammalian fertilization. Proc Natl Acad Sci U S A. 113(36):E5261-70.

Sutovsky P. and Lovercamp K. (2010) Molecular markers of sperm quality. Soc Reprod Fertil Suppl. 67:247-56.

Sutovsky P. et al. (1999) Ubiquitin tag for sperm mitochondria. Nature. 402: 371-2.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK