PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Histological slides - EAV040X04
Anglický název: Histological slides
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty, 2. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 2. ročník AZUB. L.
Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Neslučitelnost : EA0103042
Záměnnost : EA0103042
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)
Studující se seznámí s osvědčenými postupy pro popis histologických preparátů, které budou ilustrovány na řadě konkrétních příkladů. Bude demonstrována užitečnost znalostí obecné histologie z 1. ročníku při rozpoznávání a popisu objektů viditelných na rutinních a zkouškových preparátech ve studentských mikroskopech. Na závěr si studjící mohou v krátkém kvízu vyzkoušet své praktické dovednosti a svoji úspěšnost při rozpoznávání a popisu histologických preparátů.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

Participation in the class.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

Slípka J.: Outlines of histology. Karolinum 2004

Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O.: Basic Histology. LANGE medical book, 2005.

Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Essential Histology, 2nd edition, Elsevier 2013

Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas and Text of Histology. 6th edition. Wolters Kluwer, 2014.

Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Histology Flash Card Updated Edition, 1st edition, Elsevier 2013.

Ross M., Pawlina W.: Histology: a Text and Atlas with Correlated Cell and Molecular Biology. 6th edition. Wolters Kluwer, 2014.

Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013.

Posel P.: Sobotta. Spielend durch die Histologie. Urban & Fisher Verlag, 2007.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

participation in the seminar

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

Identification of the basic types of tissues

 • shape and size of cells
 • shape and density of nucleus
 • the nucleus-cytoplasm ratio
 • staining and structure of the cytoplasm
 • localization of structures within the cell
 • density of chromatin
 • two-dimensional profiles vs. three-dimensional structures

Strategies for a systematic description of slides

 • sampling image fields
 • using objectives with various magnifications
 • haw to prepare for the slides identification exam

Logic trees for:

 • epithelial structures
 • covering epithelia
 • muscle tissue
 • lymphoid organs
 • intrapulmonary respiratory pathways
 • blood vessels

Artifacts in slides
A short quiz

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

Participation in the class.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK