PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Development and Morphology of the Selected Sensory Organs (the Organs of Vision, Hearing, Equilibrium, Olfaction, and Taste) - EAV040X03
Anglický název: Development and Morphology of the Selected Sensory Organs (the Organs of Vision, Hearing, Equilibrium, Olfaction, and Taste)
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:9/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty, 2. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 2. ročník AZUB. L.
Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Neslučitelnost : EA0104042
Záměnnost : EA0104042
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)
Cílem přednášek je seznámit studenty s vývojem vybraných smyslových orgánů, jejich fylogenetickou historií,
poukázat na podobnosti a odchylky ve srovnání s vývojem u vybraných živočišných druhů.
Morfologické charakteristiky (anatomicko-histologické) smyslových orgánů člověka jsou doplněny o stručné vysvětlení principu fungování smyslových orgánů,
jejich vrozené vývojové vady s odkazem na klinické aspekty.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

Presence and active communication is necessary for the credit.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

Recommended:

Mescher AL: Junqueira´s Basic Histology (text &atlas), Fourteenth Edition, International Edition 2016

Drews U.: Color Atlas of Embryology. Thieme Medical Publishers, Inc. New York, printed in Germany 1995

Csillag A.: Atlas of the Sensory Organs, Functional and Clinical Anatomy. Humana Press,      Totowa, New Jersey 2005

Further:

Stevens A., Lowe J: Human Histology. Third edition. Reprinted, Elsevier Mosby, 2011

Kierszenbaum AL, Tres LL: Histology and cell biology. Third Edition. Elsevier Saunders, Philadelphia, USA, 2012

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

1. Phylogenetics and ontogenetics of the selected sensory organs. Progress of the development; prenatal development of the selected sensory organs in humans; comparison with some animals. Difference in development. Anatomy, histology and embryology (including malformations) - organ of vision, clinical notes.

2. Anatomy, histology and embryology (including malformations) - organ of hearing and equilibrium. Clinical notes.

3. Anatomy, histology and embryology (including malformations) - organ of olfaction and taste. Clinical notes. Sensory “exotics”. Specific examples. Possible application of the knowledge of sensory organs in subsequent branches of study.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (23.05.2018)

Presence and active communication is necessary for the credit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK