PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nové aspekty patobiologie nádorů - EAV030X07
Anglický název: New Aspects of the Pathobiology of Tumors
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Patří mezi: Volitelné předměty, 2. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 2. ročník AZUB. L.
Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Neslučitelnost : EA0106030
Záměnnost : EA0106030
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Přehled vybraných patobiologických procesů souvisejících s transformaci, růstem a šířením nádorů se zaměřením
na jejich molekulárně biologickou podstatu a strukturální změny. Zvláštní pozornost bude věnována využití
současných poznatků z patobiologie nádorů v jejich diagnostice, prognózování a terapii v rámci personalizované
medicíny.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Bude upřesněno při výuce

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Aktivní účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK