PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Methods in Tissue Culture and Microscopy - EAV030X02
Anglický název: Methods in Tissue Culture and Microscopy
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
Ing. Michaela Kripnerová
Patří mezi: Volitelné předměty, 2. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 2. ročník AZUB. L.
Volitelné předměty, 3. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 3. ročník AZUB.L.
Volitelné předměty, 4. ročník AVSEOB
Volitelné předměty, 5. ročník AVSEOB
Neslučitelnost : EA0104041
Záměnnost : EA0104041
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
The core elective aimes at introducing students into routine running of a scientific laboratory within the context of cell culture. Basic scientific strategies in experiment planning and performing will be demonstrated. The core elective includes two introductory seminars and a practical laboratory excercise. Credits will be granted based on an active participation on the seminars and elaborating a protocol from the practical part.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Doporučená literatura:

Bell S, Morris K: An Introduction to Microscopy. CRC Press 2009

Philippeos C, Hughes RD, Dhawan A, Mitry RR: Human Cell Culture Protocols. Springer 2011

Teachers: Doc.Ing. Jiří Hatina, CSc., Ing. Michaela Kripnerová

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Teaching plan:

1. Introduction into optical, fluorescent and electron microscopy

2. Introduction into methodology of cell and tissue culture

3. Practical excercise in the cell culture laboratory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK