PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Medical Terminology - Latin - EAP0101051
Anglický název: Medical Terminology - Latin
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Jiřina Plašilová
Vyučující: Mgr. Lenka Jindrová
Mgr. Irena Kašparová
Záměnnost : E0102047
Anotace -
základy latinské gramatiky (skloňování substantiv a adjektiv, stupňování adjektiv, užití číslovek), slovotvorba (prefixy, sufixy, řecké a latinské slovní základy, tvoření odborných výrazů), základní odborná slovní zásoba
Poslední úprava: Jindrová Lenka, Mgr. (21.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

- docházka (povoleny 2 absence)

- aktivní účast na hodinách (pravidelná příprava, splnění domácích úkolů, zvládnutí požadované slovní zásoby)

- dva průběžné testy

- zápočtový test

Poslední úprava: Jindrová Lenka, Mgr. (21.06.2023)
Literatura -

Povinná literatura:

Introduction to Latin Medical Terminology (internal material prepared by Mgr. Lenka Jindrová, Department of Languages)

 

Doporučená literatura:

Bujalková, M. – Jurečková, A.: Greco-Latin Medical Terminology, Martin 2017

Galatová, M.: Introduction to Latin Medical Terminology for Overseas Students of Medical Schools, Bratislava 2014

Honč, P. – Přívratská, J. – Hellerová, K.: Essential Medical Terminology. Prague 2022

Huttchinson, M. – Mallatt, J. – Marieb, E. N.: Lidské tělo. Obrazový atlas latinsko-česko-anglický. Brno 2007

Holá, A. – Kopřivová, T.: Medical English 1. Anatomy of the Human Body. Prague 2019

Poslední úprava: Jindrová Lenka, Mgr. (21.06.2023)
Požadavky ke zkoušce -

- docházka (povoleny 2 absence)

- aktivní účast na hodinách (pravidelná příprava, splnění domácích úkolů, zvládnutí požadované slovní zásoby)

- dva průběžné testy

- zápočtový test

Poslední úprava: Jindrová Lenka, Mgr. (21.06.2023)
Sylabus -

Únor

1. Výslovnost. Základní gramatické kategorie. Deklinace (skloňování). Předložky. 1. deklinace.

2. 2. deklinace

3. Adjektiva 1. a 2. deklinace. Řadové číslovky.

Březen

4. První průběžný test. 4. a 5. deklinace.

5., 6. 3. deklinace – maskulina a feminina

7. 3. deklinace – neutra

Duben

8. 3. deklinace – adjektiva

9. Stupňování adjektiv.

10. Druhý průběžný test. Základní, řadové a násobné číslovky, číselná adverbia. Užití číslovek v receptuře

11. Slovotvorba – latinské a řecké prefixy a sufixy

Květen

12. Slovotvorba – složeniny, latinské a řecké slovní základy

13. Opakování

14. Zápočtový test

Poslední úprava: Jindrová Lenka, Mgr. (21.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

- docházka (povoleny 2 absence)

- aktivní účast na hodinách (pravidelná příprava, splnění domácích úkolů, zvládnutí požadované slovní zásoby)

- dva průběžné testy

- zápočtový test

Poslední úprava: Jindrová Lenka, Mgr. (21.06.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK