Parodontologie SRZ - EA0910483
Anglický název: Parodontology SE
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.
doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Korekvizity : EA0909018, EA0909019, EA0909033, EA0909034, EA0909460
Prerekvizity : EA0906470
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (27.08.2008)
1. Patologie parodontu, gingivitidy, parodontitidy
2. Klasifikace parodontopatií
3. Konzervativní terapie parodontopatií, schéma parodontologické léčby, iniciální, udržovací a podpůrná fáze léčby
4. Chirurgická léčba parodontopatií
5. Traumatická artikulace, ošetření postižených furkací
6. Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem
7. Endodontická a ortodontická problematika v parodontologii
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (27.08.2008)

Mutschelknauss.R.E.: Praktická parodontologie Quintessenz, Praha 2002, 532 s.