PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Orální a maxillofaciální chirurgie - EA0910478
Anglický název: Oral and Maxillofacial Surgery
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Korekvizity : EA0908470, EA0908472
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (27.08.2008)
Úrazy čelistí. Úvod, etiologie. Klasifikace zlomenin. Příznaky čelistních zlomenin, vyšetření nemocného. Hojení zlomenin a
jeho poruchy. Všeobecné komplikace. První pomoc. Způsoby repozice. Fixace zlomenin. Poranění zubů, luxace čelistí.
Zlomeniny dolní čelisti. Klasifikace zlomenin střední obličej. etáže, příznaky, vyšetření, léčení. Zlomeniny baze lební.
Zlomeniny v dětském věku. Poranění slinných žláz.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (27.08.2008)

podle doporučení vyučujícího

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK