PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anesteziologie - EA0909034
Anglický název: Anaesthesiology
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Korekvizity : EA0906100, EA0907380, EA0908400
K//Je korekvizitou pro: EA0910361, EA0910477, EA0910485, EA0910481, EA0910483, EA0910479
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Absolvent předmětu získá znalosti základů anesteziologie, intenzivní péče, léčby bolesti a rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Vědomosti jsou prohloubeny praktickým nácvikem a ověřeny ústní zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (25.10.2018)

Mandatory:
E-learning portal of Faculty od Medicine in Pilsen https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=229 - KARIM - Lectures - Lectures for the 5th year.

 

Lee´s synopsis of anaesthesia/ edited by N.J.H. Davies, J.N. Cashman,  Philadelphia : Elsevier/Butterworth Heinemann, 2006, 13th ed.

 

For CPR: http://ercguidelines.elsevierresource.com/

 

Recommended:  

 

Stone J., Fawcett W.: Anaesthesia at a Glance, Wiley-Blackwell, 2013

Leach R.: Critical Care Medicine at a Glance, Wiley-Blackwell, 2014
This books are also available as e-books at  eResources Portal of Charles University https://pez.cuni.cz/index.php?lang=en

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

100% attendace on Practicals is obligatory to get the credit. It is possible to excuse absence just only in the case of sick leave ratified by physician. Than it is obligatory to pass oral examination.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Definice anestezie, předanestetické vyšetření, předoperační příprava, anesteziologické riziko

Farmakologie léků používaných v anesteziologii

Technické předpoklady pro podání bezpečné anestezie

Monitorování v průběhu anestezie

Zajištění průchodnosti dýchacích cest, žilní vstupy

Lokální anestezie, farmakologie lokálních anestetik, komplikace

Taktika vedení anestezie, zvláštnosti v akutní medicíně, pooperační péče

Komplikace peri a pooperační, jejich prevence a léčba, alergická reakce

Šok, základní principy léčby, priority léčby polytraumat, zajištění nemocného při transportu

Hemoterapie, krevní transfůze, krevní deriváty, život ohrožující krvácení

Poruchy vědomí, monitorování v intenzivní péči

Dechová nedostatečnost, léčba

Kyslíková léčba, způsoby aplikace, obecné principy umělé plicní ventilace

Základy infuzní léčby a výživy, poruchy vodního a iontového hospodářství, poruchy acidobazické rovnováhy 

Bolest, farmakologie léků užívaných v léčbě bolesti, akutní a chronická bolest, pooperační bolest a její léčba, invazivní techniky léčby bolesti

Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK