PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Stomatologická praktika - EA0908046
Anglický název: Stomatological Practice
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Anotace
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)
Praktická cvičení na stomatologické klinice.Preventivní, diagnostické a léčebné výkony v záchovné stomatologii, protetice a dentoalveolární chirurgii.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)

Škach,M. a kol.: Onemocnění ústní sliznice, Praha, Avicenum 1982

Toman, J., Halmoš, Š.: Stomatologická chirurgie, Praha, Avicenum 1984

Komárek, S., Koupil, J.: Klinická endodoncie (skripta Hradec Králové)

Komárek, S., Novák, L.: Estetické výplně v zách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK