PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dětské zubní lékařství - EA0907475
Anglický název: Pediatric Dentistry
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
MUDr. Vasileios Tzigkounakis, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)
Náplň a úkoly dětského zubního lékařství. Stomatologické vyšetření dítěte. Anatomie dočasných zubů. Prořezávání zubů,
komplikace. RTG vyšetření v dětském zubním lékařství. Zásady jednání s dětmi, psychoprofylaxe. Anestézie v dětském
zubním lékařství. Ošetřování dětí v celkové anestézii. Kaz v dočasném chrupu. Předčasné ztráty dočasných zubů a jejich
význam. Záchovná stomatologie v dětském věku. Výplňové materiály v dětském zubním lékařství. Extrakce zubů u dětí,
indikace, kontraindikace, komplikace. Úrazy zubů u dětí. Protetické náhrady a terapeutická zařízení v dětském věku.
Ošetřování zubů s nedokončeným vývojem. Chirurgické výkony v dětském zubním lékařství. Parodontopatie u dětí,
onemocnění ústní sliznice u dětí. Onemocnění mízních uzlin v orofaciální oblasti u dětí. Otoky a asymetrie obličeje dětí.
diferenciální diagnostika. Poruchy vývoje zubů. Syndrom týraného dítěte. Ošetřování HIV+ dětí. Praktická interpretace rtg
snímků v dětském zubním lékařství.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)

Komínek J. aj.: Dětská stomatologie, Praha, Avicenum 1988

Fialová S., Nováková K.: Vybrané kapitoly z pedostomatologie, UP Olomouc, 2000

Kilian J. a kol.: Prevence ve stomatologii, Praha, Galén-Karolinum, 1999

Kilian J.: Úrazy zubů u dětí, Praha, Avicenum 1985

Koch,G., Poulsen,S.: Pediatric Dentistry (A clinical approach). 1st ed.

Blackwell, Munksgaard 2003, 482 s. ISBN 87-16-12271-2

Cameron,A.C., Widmer,R.P.: Handbook of Pediatric Dentistry. 2nd ed.

Mosby 2003, 414 s, ISBN 07234-33186-8

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK