PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Orální a maxilofaciální chirurgie I - EA0906473
Anglický název: Oral and Maxillofacial Surgery I
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
Vyučující: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK