PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Internal Medicine I (2) - EA0906320
Anglický název: Internal Medicine I (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
MUDr. Ivana Flanderová
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
doc. MUDr. Luboš Holubec, MBA, Ph.D.
MUDr. Štěpán Mareš, Ph.D.
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Clinical Examination in Internal Medicine (2).pdf Clinical examination in internal medicine , Rosolová, Karlíček Jana Kličková
stáhnout Lectures in Internal medicine I 3 rd year , dentistry summer semester 2024.pdf Přednášky letní semestr 2023/2024 na II.IK Jana Kličková
stáhnout Practical in Internal Medicine I , 3 rd year, Dentistry summer smester 2024.pdf ROZPIS PRAKTIK 3. ročník zubní lékařství ČJ na II.IK letní semestr 2023/2024 Jana Kličková
Anotace -
Vnitřní lékařství pro studenty zubního lékařství

Cílem předmětu je naučit studenty prakticky odebírat anamnézu a provést fyzikální vyšetření užívané v jednotlivých oborech vnitřního lékařství. Přednášky jsou věnované anamnéze, fyzikálnímu vyšetření, kardiologii, angiologii, nefrologii a pneumologii.
Praktická výuka probíhá především v prostorách II. interní kliniky. Během praktik studenti procvičují odebírání anamnézy, fyzikální vyšetření a učí se zhodnotit patologické nálezy. Speciální pozornost je věnována citlivému přístupu k pacientovi a etickým problémům.

Přednášky jsou věnované:

Klinické vyšetření, EKG. Anamnéza.
Zhodnocení vitálních funkcí. Vyšetření kůže, srdce a plic. Vyšetření břicha a dolních končetin.
Kardiologie a pneumologie: Arteriální hypertenze. Ateroskleróza. Akutní koronární syndrom. Chronická ischemická choroba srdeční. Srdeční selhání. Chlopenní vady. Infekční endokarditida. Onemocnění periferních tepen. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie. Antitrombotická a antikoagulační léčba.
Asthma bronchiale. Respirační selhání. CHOPN. Akutní infekce horních a dolních dýchacích cest, pneumonie. Onemocnění plicního intersticia. Rakovina plic. TBC. Syndrom spánkové apnoe. Hemoptýza.
Nefrologie: Infekce močového systému. Glomerulonefritida. Nefrotický syndrom. Akutní ledvinné poškození. Chronická renální insuficience. Urolitiáza a obstrukce močových cest. Renální karcinom.
Poslední úprava: Mlíková Seidlerová Jitka, prof. MUDr., Ph.D. (31.10.2019)
Literatura -

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání
Mlíková Seidlerová et al.Introduction to Internal Medicine. Triton 2019.
Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition
Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition
Harrisons Principles of Internal Medicine last edition
Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition
Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

Poslední úprava: Hirmerová Jana, doc. MUDr., Ph.D. (13.04.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK