PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrie - EA0905390
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Klinika psychiatrická (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : EA0903010, EA0903060, EA0904011
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Edita Tišerová (23.05.2018)

Conditions for credit: attendance at the practice (1 absences in the semester)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Edita Tišerová (14.11.2017)

S y l l a b u s        -  p s y c h i a t r y

 

 1. Personality : determinants of personality ( genetic , environmental factors), assessment of personality,  clinical personality types ( e.g.  anxious, obsessional, hysterical .

 

 1. Emotions  and stress  :  pathways mediating the reactions of organism ´s   responses to emotional changes and various stresses. Stress and distress, life events, re- adjustment.  Anomalities of emotions, mood disorders.

 

      3. Psychiatric  examination :  history-taking, the interview,  general rules for interview,  family history, personal history, medical history, present illness.     Description of present mental state (  general appearance  and behaviour form of             talk, mood,  perception, thinking,  memory etc.)

 

 1. Organic psychosyndromes :  dementia ( clasification, clinical feature ), senile  dementia, Alzheimer s  disease, multi-infarct and arteriosclerotic dementia  and others according to the underlying pathogenic processes  ( inflamatory, neoplastic, intoxications, metabolic, traumatic etc. ).

 

 1.  Schizophrenia :  clinical features ( withdrawal, thought disorders, disorders of perception,  change of  affect, disturbances in behaviour and motor functions ),varieties of schizophrenia , aetiology of schizophrenia ( influence of genetic and environmental factors in schizophrenia  ), diagnostic criteria, treatment, prognosis.

 

 1. Affective disorders : clinical features of depressive disorder ( appearance, behaviour, mood, thinking, los of interest, sleep disturbances etc.) , griefreactions, bereavement. Suicide, attempted suicide. Depressive equivalent.Principles of management of depressive disorder ( drug treatment  etc. ).Clinical features of manic disorder ( appearance, behaviour,mood, thinking),Principles of management of manic disorder ( drug treatment ).Prognosis ofaffective disorders.

 

 1. Hysteria :  forms of hysterical reaction ( dysmnestic, conversion symptoms, quasi-psychotic state, superaditions to physical diseases).Diagnosis and treatment of hysteria. Communication with a  hysterical patient at non-psychiatric department.

 

 1. Neurotic disorders :  anxiety states ( clinical features, aethiologic factors e.g. genetic,  constitutional , psychological and others, treatment ), the occurrence of anxiety and other mental, physical and psychosomatic disorders.  Obsessional states  ( clinical features, differential diagnosis of obsessional  states, obsessions as parts of other mental disorders, obsessional personality, treatment ).

 

 

 1. Child  psychiatry : disturbances in eliminative functions ( e.g. enuresis ),behaviour problems concerning eating,  unhealthy behavioural and emotional responses ( e.g. aggressive behaviour problerms, hyperkinetic states ),  psychosomatic disorders, severe mental disorders  ( e.g. childhood schizophrenia, early autism ).

 

 1.  Psychiatric emergencies : suicidal attemps and threats, aggressive behaviour, violence, acute panic attacs, states of excitement, severe depression, manic episodes, acute toxic states ( intoxication ), delirium.  Legal aspect ( e.g. consent to treatment ,  compulsory admission and  detention etc. ).

 

 1.  Psychotherapy :  doctor-patient relationship,  individual and group dynamic (psychoanalytic ) psychotherapy, behaviour and cognitive therapy,  therapeutic community, patient-therapist-method matching, evaluation of results of psychotherapy. Occupational therapy and rehabilitalion.

 

 1. Psychofarmacotherapy : classification of psychotropic drugs( benzodiazepins, neuroleptic, antidepressants etc. ). Side effects of psychofarmacotherapy. Psychiatric rating scales for asessment of drug treatment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK