PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Patologická anatomie a orální patologie I - EA0904472
Anglický název: Pathology and Oral Pathology I
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Miroslava Benišová
prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.
MUDr. Markéta Horáková
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Jan Kratochvíl (20.10.2005)
Obecná patologie: smrt, regresivní zmeny, zánet. Progresivní zmeny.Obecná patologie nádoru. Etiologická patologie.Patologie imunitního systému. Genetická patologie.Obecná patologie obehového systému. Speciální patologie srdce a cév, dýchacího a trávicího systému.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ingrid Rážová (29.05.2018)

Completed presence

Literatura
Poslední úprava: Jan Kratochvíl (20.10.2005)

Neville a kol.: Oral and Maxillofacial Pathology. Saunders Company London 1995.

Kumar, Cotran, Robbins: Robbins Basic Pathology, 7th. ed., WB Saunders Company, London, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Ingrid Rážová (14.11.2017)

Syllabus of pathology seminars

 Summer semester

Dentistry

 English speaking students

 

 

1.

 

Introduction, Methods, Death

2.

 

Regressive changes

3.

 

Inflammation

4.

 

Progressive changes

5.

 

Neoplasms

6.

 

Immunopathology and Circulation

7.

 

Cardiovascular system

8.

 

Respiratory system

9.

 

Gastrointestinal system

10.

 

Hepatobiliary system

11.

 

Urinary  system

12.

 

Male Genital System

13.

 

Substitutions

14.

 

Credits

 

SYLLABUS of lectures

2nd year, Dentistry, Summer Semester 

                                                                 

1 week

Cell injury. Intracellular accumulations. Pigments. Atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, calcification.

Prof.Skálová

2 week

Acute and chronic inflammation. Repair: cell growth and regeneration. Wound healing.

Prof. Skálová

3 week

Lecture cancelled

 

4 week

Disorders of vascular flow: edema, congestion, hemorrhage, thrombosis, embolism. Shock. Infarction.

Prof. Skálová

5 week

Genetic diseases. Immunodeficiences. AIDS. Autoimmune diseases. Transplantation. Etiopathology.

Prof. Skálová

6 week

 Lecture cancelled

 

7 week

Dysplasia. Neoplasia.

Prof.Skalová

8 week

Pathology of upper respiratory system and lung.

Prof.Skalová

9 week

Pathology of heart and blood vessels.

Prof. Skálová

10 week

Pathology of blood and bone marrow. Leukemia. Myeloproliferative disorders.

Prof. Skálová

11 week

Pathology of gastrointestinal tract.

Prof. Skálová

12 week

Pathology of lymph nodes. Hodgkin disease and lymphomas. Pathology of spleen and thymus.

Doc.Boudová

13 week

Pathology of kidney

Prof. Hes

14 week

Male genital tract

Prof. Hes

 

              prof.MUDr.Alena Skálová, CSc

 

 

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ingrid Rážová (29.05.2018)

Completed presence

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK