PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Preklinické zubní lékařství II - EA0904471
Anglický název: Preclinical Dentistry II
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 11
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: MUDr. Gabriela Pavlíková
doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
MUDr. Jana Oulická
Vyučující: MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
MDDr. Eva Kubíková
MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
MUDr. Marie Šafářová, Ph.D.
MUDr. MDDr. Lenka Štrosová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : EA0901002, EA0901010, EA0902001, EA0902045
Je korekvizitou pro: EA0905471, EA0906470, EA0908474, EA0908471, EA0907473, EA0908472
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (17.09.2007)
Přednášky: Druhy zubních náhrad - rozdělení, popis, základní indikace:
celoplášťové korunky (kovové, plastové, keramické a kombinované),
kořenová inlay, čepová korunka, fixní můstky, částečné a snímatelné
náhrady; provizorní náhrady imediátní a poloimediátní.
Klasifikace defektů zubních oblouků (Voldřich, Kennedy).
Klasifikace pilířových zubů, biologický faktor zubů.
Základy gnatologie: uspořádání zubů v zubním oblouku, čelistní kloub,
žvýkací svaly, pohyby dolní čelisti, základní mezičelistní vztahy.
Vyšetření a plán protetického ošetření.

Cvičení: Nácvik preparací zubů na všechny typy celoplášťových umělých korunek,
kořenovou inlay a čepovou korunku na fantomech (simulátorech).

Základní terminologie ve stomatochirurgii. Chirurgické nástroje a nástroje používané k extrakcím zubů. Základy techniky
provedení jednoduché extrakce u jednotlivých zubů, extrakce komplikovaná a chirurgická. Lokální anestetika, obecné
zásady aplikace anestetik. Vazokonstrikční přísady v lokálních anesteticích ve stomatologii. Lokální anestesie - způsoby
provedení. Základy rentgenologie ve stomatologii. Zařízení rtg pracoviště. Ochrana před škodlivými účinky rtg záření.
Zásady práce na ambulantním operačním sálku a operačním sále - příprava pacienta a operujícího. Základní typy řezů v
dentoalveolární chirurgii. Technika šití ran, šicí materiály. Způsoby stavění krvácení.
Metody ústní hygieny /techniky čištění chrupu/. Prevence v parodontologii.
Prevence v parodontologii. Profesionální a profylaktické výkony. Hygienické a gingivální indexy.

Možnosti prevence v ortodoncii.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (17.09.2007)

Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky - protetická

část, Praha, Karolinum, 1997

Krňoulová J., Hubálková H.: Fixní zubní náhrady, Praha. Quintessenz, 2002

Zicha A.: Kompletní náhrada chrupu, Praha, Karolinum, 1999

Zicha A.: Částečné snímatelné náhrady, Praha, Karolinum, 1999

časopisy: Progresdent, Quintessenz

Smith, B.G.N.: The clinical handling of dental materilas, Bristol, Wright,1986

Wilson, H.J.: Dental Technology and Material for Students, Oxford, 1987

MacGregor, A.R.: Clinical Dental Prosthetics, London, Wright, 1989

Průcha, M., Houba, R., Monhartová, k.: Vybrané kapitoly z preklinické a klinické části dentoalveolární chirurgie, Praha, Karolinum 1992

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Jitka Dundová (29.11.2014)

Exam, which is prescribed in the summer semester consists of objects: prosthetics, restorative dentistry, oral surgery and periodontics.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK