PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Čeština pro cizince II - EA0904050
Anglický název: Czech for Foreigners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dita Macháčková
Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Dita Macháčková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Korekvizity : EA0902048
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)
The aim of the course is to deepen knowledge of the Czech language (extend vocabulary and grammar). Students will concentrate on medical topics (dentition, oral diseases, dental tools), they will be learning communication skills for practice in hospital (doctor–nurse–patient).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)

Dita Macháčková: Čeština pro stomatology; E-learning programme 2011

Teacher´s own materials

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)

WT credit: attendance, continuous tests, credit test

ST credit: attendance, continuous tests, credit test

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)

October: 

Human Body (Parts of the human body); Teaching hospital in Pilsen; Find your way around hospital.

Revision: declension; prepositions;  verbs – present; past; future.

 

November:

Dentition (Classifition of teeth, Anatomy of tooth).                  

Nouns – plurals.

 

December: 

Dental hygiene.                   

Numbers; Ordinary numbers; Date.

                   

January:  

Oral examination.

Verbs – conditional.

 

February: 

Oral examination, Hospital documents.

Adjectives – comparative, superlative.

 

March:

Dental diseases.

Imperatives.

 

April:

Dental hygiene.

Modal verbs.

 

May:

Dental tools.

Grammar revision; making questions; questionnaire.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK