PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská psychologie a etika - EA0903060
Anglický název: Medical Psychology and Ethics
Zajišťuje: Klinika psychiatrická (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Anna Laurynová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty širšího základu
Korekvizity : EA0902004
Je korekvizitou pro: EA0208024, EA0905390, EA0908023, EA0908310
Anotace -
Poslední úprava: BUNATOVA (04.11.2005)
Psychologické aspekty lécebne preventivní péce, komunikacní dovednosti, komunikace s pacientem napr. v akutní krizové životní situaci, komunikace s chronicky nemocným, onkologickým pacientem, umírajícím. Nemocne díte v rodine, rozhovor s príbuznými pacienta, nonverbální komunikace, komplexní prístup k nemocným, základy psychoterapie, podpurná psychoterapie, etické aspekty v medicínské praxi. Prevence konfliktu mezi zdravotníky a pacienty.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Edita Tišerová (23.05.2018)

Conditions for credit: attendance at the practice (1 absences in the semester) + essay

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK