PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Preventivní zubní lékařství a kariologie - EA0903050
Anglický název: Preventive Dentistry
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Jaroslava Stehlíková
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
MUDr. Vasileios Tzigkounakis, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (01.09.2005)
1/ Histopatologie zubního kazu: kaz skloviny, kaz dentinu, kaz cementu. Iniciální kazivá léze. Nová strategie boje proti zubnímu kazu./2 hod./
2/ Způsoby detekce zubního kazu /klinické vyšetření, rtg bite-wing: D0 - D4,
transiluminace, ECM, fluorescenční laserový detektor, penetrace barviv, endoskopické metody/.
Preventivní aspekty v záchovné stomatologii./2 hod./
3/ Vývojová poškození tvrdých zubních tkání a jejich prevence. Získané nekariézní defekty tvrdých zubních tkání a jejich prevence. /2 hod./
4/ Preventivní hlediska provozu zubní ordinace: hygiena provozu a rizika při práci v zubní ordinaci. /2 hod./

preeruptivní a posteruptivní účinky stravy na vznik zub. kazu, kariogenní účinky sacharidů a dalších složek potravy, substituce sacharidů ve výživě, výživové poradenství v prevenci zubního kazu
Literatura
Poslední úprava: LEBA (01.09.2005)

Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc. et al.: Prevence ve stomatologii vydalo nakladatelství Galén a UK Praha nakladatelství Karolinum 1999

Doc. MUDr. Jitka Stejskalová, CSc. et al.: Konzervační zubní lékařství vydalo nakladatelství Galén a UK Praha nakladatelství Karolinum 2003

Sturdevant's Art & Science of Operative Dentistry, 4th Edition Mosby title By Theodore Roberson, Harald O. Heymann and Edward J. Swift

Pickard's Manual of Operative Dentistry Eighth Edition Oxford University Press

Edwina A M Kidd, Bernard G N Smith, and Timothy F Watson

Koch,G., Poulsen,S.: Pediatric dentistry - a clinical approach. Copenhagen, Blackwell Munksgaard, 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK