PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Čeština pro cizince I - EA0902048
Anglický název: Czech for Foreigners I
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Dita Macháčková
Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Dita Macháčková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Je korekvizitou pro: EA0904050
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)
The aim of the course is to make students familiar with the basics of the Czech language system (vocabulary, grammar). Students will learn how to use the language in everyday situations (communication skills), they will be able to read and understand simple texts in Czech.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)

I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech (Elementary Czech);  Brno 2005

Teacher´s own materials

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)

WT credit: attendance, continuous tests, credit test

ST credit: attendance, continuous tests, credit test

ST exam: written and oral parts (knowledge according to the syllabus)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)

October:      

Greetings and basic social phrases; basic vocabulary (university, city); Where are you from? (Countries).

Czech sounds; Czech Alphabet; Verb „být“ – „to be“; Personal Pronouns; Numerals 1–10; Demonstrative pronoun „ten“; Gender of Czech nouns, Nominative case;  Adjectives; Possessive pronouns; Adverbs.

 

November:  

Days and Months; Seasons;  My Flat. In a Restaurant.                       

Adverbs of  place;  Present tense of Czech verbs, Conjugation; Accusative singular case.

 

December:  

My Day; Shopping; Clothing; Holiday – Christmas.

Verbs „umět, znát, vědět – to know“;  Verb of motion „ jít,  jet – to go“;  Accusative case of  personal pronouns; Nominative plural case.

 

January: 

My Family.  My Study Programme.

Indefinite and negative pronouns and adverbs. Addressing people – Vocative case.  Czech numerals.

 

February:

Travelling; Asking about the Way.

Questions „Kde?, Kam? – Where?, Where to?“; Locative singular case; revision of the accusative case.

 

March:    

Hobbies and Interests. Holiday – Easter.

Genitive singular case; Revision of cases;  verbs „to like“; modal verbs.   

 

 

April:      

At the Doctor´s;  the date;  When were you born?

Past tense; Ordinary numbers; Perfective and imperfective verbs; Dative singular case.

 

May:

Human Body (basic description)

Expressing future; Instrumental singular case; Reflexive pronouns.   

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK