PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Preklinické zubní lékařství I - EA0902045
Anglický název: Preclinical Dentistry I
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
MUDr. Jaroslava Stehlíková
MUDr. Růžena Pišlová
Vyučující: MDDr. Eva Kubíková
MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
MUDr. Růžena Pišlová
MUDr. MDDr. Lenka Štrosová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: EA0904471, EA0904473, EA0904470
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (12.09.2007)
Obsah česky:
přednášky
- anatomický popis ústní dutiny, směry v ústní dutině, popis zubů, značení zub ploch, značení zubů
- detailní anatomický popis jednotlivých zubů
- strukturální popis zubu / skladba skloviny, dentinu, cementu, zubní dřeně/
- přídatné tkáně zubu
- význam ústní dutiny / základní fyziologické funkce/
- základní nástroje a pomůcky v záchovném zubním lékařství
- výplňové materiály / amalgámy, kompozitní materiály, SIC, kompoméry/
- dočasné a podložkové výplňové materiály
- základní rozdělení defektů chrupu / klasifikace dle Blacka a Mountyho/
- preparace kavit pro amalgámové výplně / třída I.,II., V)
- zhotovení amalgámové výplně ( třída I., II., V.)
- preparace kavit pro kompozitní výplň ( I., II., III:, IV., V.)
- zhotovení kompozitní výplně (I., II., III., IV., V.)
- inlaye / přímý a nepřímý pracovní postup
- suché pracovní pole / význam použití koferdamu/
- ergonomie v zubní ordinaci

Praktika
- anatomický popis ústní dutiny, směry v ústní dutině, popis zubů, značení zub ploch, značení zubů
- detailní anatomický popis jednotlivých zubů
- základní nástroje a pomůcky v záchovném zubním lékařství
- výplňové materiály / amalgámy, kompozitní materiály, SIC, kompoméry/
- dočasné a podložkové výplňové materiály
- základní rozdělení defektů chrupu / klasifikace dle Blacka a Mountyho/
- preparace kavit pro amalgámové výplně / třída I.,II., V)
- zhotovení amalgámové výplně ( třída I., II., V.)
- preparace kavit pro kompozitní výplň ( I., II., III:, IV., V.)
- zhotovení kompozitní výplně (I., II., III., IV., V.)

Přednášky:
- základní endodontické nástroje a pomůcky (přednáší dr. Stehlíková)
- základní diagnózy onemocnění zubní dřeně a periodoncia
- technika práce s kořenovými kořenovými nástroji, metody ošetřování koř. kanálků
- postup při endodontickém ošetření
- plnění kořenových kanálků
Praktika: modelace inlaye I. tř. přímý postup
cementování inlaye , nácvik práce s koferdamam
inlay II.tř. ( nepřímý postup)
zhotovení fotokompozitní inlaye)
kořenové nástroje
nácvik opracování kořenových kanálků
nácvik plnění kořenových kanálků
Přednášky: Náplň protetiky a úkoly zubní náhrady.
Protetické nástroje a pomůcky - rozdělení, použití.
Preparace zubů na korunkové náhrady - obecné zásady preparace, typy
preparací, preparační nástroje a techniky.

Cvičení: Demonstrace protetických nástrojů a pomůcek.
Nácvik preparací zubů na umělé korunky na voskových modelech zubů.

Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (12.09.2007)

Dop.literatura:

Doc. MUDr. Jitka Stejskalová et al.: Konzervační zubní lékařství

Vydalo nakladatelství Galen a UK Praha nakladatelství Karolinum 2003

MUDr. Luděk Peřinka, CSc.: Základy klinické endodoncie

Vydalo nakladatelstství Quintessenz, spol. s.r.o. 2003

Leonhardth,H.: Anatomy

Leonhardth,H.: Histology

Kid,Smith,Pickard: Pickards manual of operative dentistry

Mumford,Jedynakiewitz: Principles of endodontics

Smith,Wright,Brown: The clinical handling of dental materials

Wilson,Mansfield,Heath: Dental technology and materials

Mitchel,Mitchel: Oxford handbook of clinical Dentistry

Dop. literatura: Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky - protetická část, Praha, Karolinum, 1997

Svoboda B. a kol.: Stomatologická propedeutika, Praha, Avicenum, 1984

Andrik P. a kol.: Stomatologická protetika, Praha, Avicenum, 1983

Krňoulová J., Hubálková H.: Fixní zubní náhrady, Praha. Quintessenz, 2002

časopisy: Progresdent, Quintessenz

Smith, B.G.N.: The clinical handling of dental materilas, Bristol, Wright,1986

Wilson, H.J.: Dental Technology and Material for Students, Oxford, 1987

MacGregor, A.R.: Clinical Dental Prosthetics, London, Wright, 1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK