PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy první pomoci - EA0901097
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D.
MUDr. David Lukeš
MUDr. Stanislav Machart
MUDr. Jiří Pouska
MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
MUDr. Martin Štěpán
MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.
MUDr. Alexandra Židková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Additional test_First Aid_August 2019.docx Additional test First Aid_August 2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Additional test_First Aid_24.1.2019.docx Additional test First Aid 24.1.2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Additional test_practical_First Aid_6.9.2019.docx Additional test and practical_First Aid_6.9.2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Groups for Practicals_Dentistry.xls Seznam studentů dle skupin_Praktika První pomoc Mgr. Petra Volterová
stáhnout Information_Registration for Test at SIS_First Aid.docx Information about registration for the test at SIS Mgr. Petra Volterová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Absolvent předmětu získá znalosti pro poskytování první pomoci při základních život a zdraví ohrožujících stavech včetně zástavy dechu a oběhu. Vědomosti jsou prohloubeny praktickým nácvikem a ověřeny písemným testem.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

100% attendace on Practicals is obligatory to get the credit including demonstration of basic life support on the model. It is possible to substitute attendace with other group after consultation with assistant lecturer. It is possible to excuse absence just only in the case of sick leave ratified by physician. The next condition to get the credit is to succeed in the written credit test with standardized grading (MCQ test).  Minimum for successful passing is 68 % of points.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (02.11.2018)

Mandatory: KARIM - First aid http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=23

Recommended: https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-234-version1-first_aid_2016_03_03.pdf#page=6

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Základní kardiopulmonální resuscitace

Praktická výuka KPR na resuscitačních modelech 

Modelové situace v resuscitaci

První pomoc při poranění a život ohrožujících stavech

Základy obvazové techniky, fixace zlomenin, zástava krvácení

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

100% attendace on Practicals is obligatory to get the credit including demonstration of basic life support on the model. It is possible to substitute attendace with other group after consultation with assistant lecturer. It is possible to excuse absence just only in the case of sick leave ratified by physician. The next condition to get the credit is to succeed in the written credit test with standardized grading (MCQ test).  Minimum for successful passing is 68 % of points.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK