PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pediatrie - EA0112129
Anglický název: Pediatrics
Zajišťuje: Klinika dětská (14-360)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jiří Fremuth, Ph.D.
MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.
MUDr. Václav Lád
MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D.
MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.
MUDr. Eva Skalická
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
MUDr. Lumír Šašek, Ph.D.
MUDr. Ing. Tomáš Votava, Ph.D.
Korekvizity : EA0110029, EA0110030
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (22.08.2006)
Kojenci : vývoj zdravého kojence, základy kojenecké výživy,nejčastější onemocnění kojenců. Větší děti : vývoj zdravého dítěte, nejčastější onemocnění. JIP- bezvědomí, křeče, intoxikace, laryngytis a epiglotitis, obstruktivní bronchitis, astmatický záchvat, srdeční selhání, syndrom nitrolební hypertenze, šokové stavy, pooperační stavy. Obecné znalosti: kardiopulmocerebrální resuscitace u dětí, úrazy, popáleniny. Volba správných diagnostických metod, zhodnocení klinického stavu pacienta a výsledků vyšetření, diferenciální diagnostika nejdůležitějších symptomů u dětí. Základy práce PLDD.
Literatura
Poslední úprava: LEBA (22.08.2006)

Lissauer Tom, Clayden Graham: Illustrated Textbook of Paediatrics, 2nd Edition, Edinburgh: Mosby 2001, Elsevier 2003

Nelson Essentials of Pediatrics

Sylabus
Poslední úprava: LEBA (22.08.2006)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK