PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna IV (1) - EA0112123
Anglický název: Internal Medicine IV (1)
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 16
E-Kredity: 16
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 11 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (22.08.2006)
11 týdnu rízené praxe na klinikách a oddeleních: 9 týdnu interního lékarství (kardiologie, nefrologie, gastroenterologie, diabetologie), 1 týden plicní lékarství, 1 týden pracovní lékarství. Studenti praktikují u lužek nemocných, v ambulancích, na jednotkách intenzívní péce, absolvují 1 pohotovostní službu. Jeden den v týdnu jsou semináre, na nichž vystupují studenti (v prítomnosti ucitelu). Každý student zpracuje urcené téma se strucnou kazuistikou a prednese je na seminári.
Literatura
Poslední úprava: LEBA (22.08.2006)

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

Sylabus
Poslední úprava: LEBA (22.08.2006)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK