PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - část na Ústavu hygieny - EA0112119A
Anglický název: Public and Occup. Medicine, Public Health, Social and Preventive Medicine - Hygiene and Preventive Medicine Department
Zajišťuje: Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 --- [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: za splnění nejsou body
Garant: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.
Mgr. Iva Kladnická
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Iveta Plavinová
MUDr. Pavel Sedláček
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Prerekvizity : EA0112119
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Information 6th year General Medicine 2018-19.doc Petra Tišerová
stáhnout 2018-19 State exam questions.docx Petra Tišerová
Anotace - angličtina
Poslední úprava: MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. (26.09.2016)
Hygiene and preventive medicine is science of health preservation,it deals with all factors affecting the physical health and psychic wellbeing of man.The topic of practical lessons: the role of nutrition and physical activity in health promotion and chronic non-communicable disease prevention.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Petra Tišerová (24.05.2018)

Public Healths

Obligatory literature:

Bencko, V. and col.: Hygiene and epidemiology, Selected Chapters, Charles University, 2004

Additional literature:

Bencko, V. and col.: Hygiene and epidemiology, Selected Chapters, Prague, 2007

Lener, J. and col.: General and environmental hygiene, Prague  1994

Lener, J. and col.: Medical hygiene, Prague 1997

 

http://www.who.int/en/

http://www.who.int/topics/child_development/en/

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Petra Tišerová (25.05.2018)

Credit

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK