Obstetrics and Gynecology - SE - EA0112038
Anglický název: Obstetrics and Gynecology - SE
Zajišťuje: Gynekologicko - porodnická klinika (14-480)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, SZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
Korekvizity : EA0110020, EA0110025, EA0110032, EA0110036, EA0110037, EA0110038, EA0110057, EA0110116, EA0110126, EA0110432
Je neslučitelnost pro: EAP010648S
Je záměnnost pro: EAP010648S
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout OBGYN updates 20th April 2020_6.docx Teaching information - 2019/20 Pavlína Kotyková
stáhnout Topics for State Exam in Gynecology and Obstetrics.docx Otázky ke zkoušce Pavlína Kotyková
Anotace -
Předmět: Gynekologie a porodnictví II
Praxe – 100 hodin, 20 pracovních dní
Anotace předmětu: Předmět Gynekologie a porodnictví II navazuje na předmět Gynekologie a porodnictví I., který studenti absolvovali v 5. ročníku a kde si osvojily základy teoretické základy gynekologie a porodnictví, naučili se gynekologicky i porodnicky vyšetřovat na modelech, naučili se základy operačních technik v gynekologii. V rámci předmětu Gynekologie a porodnictví II. si tyto znalosti a dovednosti upevní v praktickém provozu gynekologických oddělení.
Poslední úprava: Kotyková Pavlína (18.04.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

·         Účast na klinické praxi - ZÁPOČET

·         STÁTNÍ závěrečná zkouška

Poslední úprava: Kotyková Pavlína (18.04.2024)
Literatura -

Předmět: Gynekologie a porodnictví II

Literatura:

Čech E. a kol.: Porodnictví. 3. přepracované vydání. Grada, Praha 2014 - povinné

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. 2. přepracované vydání. Grada, Praha 2017

Rob L., Martan A., Ventruba P..: Gynekologie. 3. přepracované vydání. Galén, Praha 2019 - povinné

Roztočil A. a kol.: Moderní gynekologie. Grada, Praha 2011

Poslední úprava: Kotyková Pavlína (18.04.2024)
Sylabus -

Předmět: Gynekologie a porodnictví II

Praxe – 100 hodin, 20 pracovních dní

Cíl předmětu: Předmět Gynekologie a porodnictví II navazuje na předmět Gynekologie a porodnictví I., který studenti absolvovali v 5. ročníku a kde si osvojily základy teoretické základy gynekologie a porodnictví, naučili se gynekologicky i porodnicky vyšetřovat na modelech, naučili se základy operačních technik v gynekologii. V rámci předmětu Gynekologie a porodnictví II.  si tyto znalosti a dovednosti upevní v praktickém provozu gynekologických oddělení.

Obsah předmětu:

1.      Ambulance

·         Provoz všeobecné gynekologické ambulance, gynekologické vyšetření a ultrazvuk

·         Specializované gynekologické ambulance

·         Těhotenská porodna, CTG, porodnický ultrazvuk

2.      Oddělení

·         Vizita na gynekologickém a porodnickém oddělení, referování pacientek

·         Gynekologická a porodnická anamnéza

·         Práce s dokumentací

·         Převazy

·         Příprava k operaci, pooperační péče

3.      Porodní sál

·         Příjem pacientky na porodní sál

·         Vyšetřování během porodu, CTG

·         Asistence u porodu a ošetření rodičky po porodu

·         Péče o novorozence

4.      Operační sál

·         Observace a asistence u abdominálních, vaginálních a endoskopických operací

Metody výuky:

·         Praktická výuka v na ambulancích, odděleních, operačních sálech, porodním sále

·         Diskuze nad klinickými případy

·         Studium doporučené odborné literatury

·         MOODLE – elektronická výuková databáze (videa, namluvené přednášky apod.)

Hodnocení:

·         Účast na klinické praxi

·         Státní závěrečná zkouška

 

Literatura:

Čech E. a kol.: Porodnictví. 3. přepracované vydání. Grada, Praha 2014 - povinné

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. 2. přepracované vydání. Grada, Praha 2017

Rob L., Martan A., Ventruba P..: Gynekologie. 3. přepracované vydání. Galén, Praha 2019 - povinné

Roztočil A. a kol.: Moderní gynekologie. Grada, Praha 2011

 

Výstupy studia a klinické praxe během 6. ročníku

Znalosti:

1.      Porozumění anatomii a fyziologii ženského reprodukčního systému.

2.      Identifikace a popis běžných gynekologických a porodnických patologií.

3.      Pochopení mechanismů menstruačního cyklu a hormonální regulace.

4.      Znalost diagnostických postupů pro gynekologické a porodnické stavy, včetně prenatální diagnostiky.

5.      Znalost fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí, organizace péče o těhotnou ženu.

6.      Pochopení komplikací těhotenství, porodu a poporodního období.

7.      Znalost různých metod antikoncepce a plánování rodiny.

8.      Pochopení právních a etických aspektů v gynekologii a porodnictví.

Dovednosti:

1.      Schopnost provádět základní gynekologické a porodnické vyšetření,

2.      Schopnost interpretovat výsledky laboratorních a obrazových diagnostických testů.

3.      Základní dovednosti v poskytování porodnické péče a asistence při porodu.

4.      Ovládá základní techniky chirurgického šití, je schopen orientovat se na operačním sále a asistovat u gynekologických operací

5.      Komunikativní dovednosti při vyjednávání s pacientkami o jejich gynekologickém a reprodukčním zdraví.

6.      Schopnost pracovat v týmu zdravotnických pracovníků a koordinovat péči o těhotné ženy a novorozence.

7.      Dovednost poskytovat preventivní péči a edukovat pacientky o zdravém životním stylu a prevenci gynekologických problémů.

Kompetence:

1.      Schopnost identifikovat a správně řešit urgentní gynekologické a porodnické situace.

2.      Schopnost vytvořit plán péče pro ženy s různými gynekologickými a reprodukčními potížemi.

3.      Kompetence v poradenství pacientek ohledně plánování rodiny a antikoncepce.

4.      Etické a profesionální chování v souladu s právními předpisy a standardy péče o pacientky.

Tyto výstupy studia a klinické praxe by měly studentům umožnit úspěšné zapojení se do praxe v oblasti gynekologie a porodnictví a poskytnout jim základy pro další specializaci nebo praxi v této oblasti medicíny.

Poslední úprava: Kotyková Pavlína (18.04.2024)
Studijní opory - angličtina

Instructions for „DISTANT STATE EXAM“ in OBGYN

 

1/ communication will be through ZOOM app.

2/ we send you link for this "meeting" i.e. state exams; we send you contact phone no. and mail for a case of any technical problems during exam.

3/ we put an order of students and approx. times to SIS (on 5th May we start between 8 - 8 30 a.m.)

4/ at the beginning, you have to identify yourself with your ID and show us the room, you will be staying in

5/ the exam is considered public

6/ we will draw 3 questions for you in front of you

7/ you will have no time for preparation, however, we are fully aware of difficult conditions you had for study and we also account with no time for prep.

8/ during the exam, we should see you, your table, and screen of your PC or NTB

9/ If connection will be lost for longer time, we have to decide about further course of the exam (another question......)

 

Poslední úprava: Kotyková Pavlína (30.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

·         Účast na klinické praxi - ZÁPOČET

·         STÁTNÍ závěrečná zkouška

Poslední úprava: Kotyková Pavlína (18.04.2024)