Internal Medicine - SE (2) - EA0112024
Anglický název: Internal Medicine - SE (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, SZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Korekvizity : {Interna pro 5. ročník angl.vseob}, EA0110020, EA0110025, EA0110026, EA0110032, EA0110036, EA0110037, EA0110039, EA0110057, EA0110116, EA0110126, EA0110432
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Topics for the State Examination in Internal Medicine 2021 2022.pdf Otázky ke státní zkoušce pro 6. ročník všeob. lékařství v AJ ak.rok 2021/2022 Jana Kličková
Anotace - angličtina
The state exam of internal medicine is a final exam. The students should show general knowledge in the field of internal medicine and their practical use.
Poslední úprava: Mlíková Seidlerová Jitka, prof. MUDr., Ph.D. (31.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Topics for the State Examination in Internal Medicine 2021/2022

 

Introduction into Clinical Medicine, Examination Methods

1.      Medical history

2.      Methods of physical examination, general signs and symptoms

3.      Examination of head and neck

4.      Examination of chest and lungs

5.      Examination of heart

6.      Measurement of blood pressure and heart rate

7.      Examination of abdomen

8.      Examination of extremities and vertebral column

9.      Electrocardiogramme

10.  Spirometry

11.  Laboratory examination

12.  Shortness of breath, cough

13.  Chest pain

14.  Vomiting

15.  Bleeding from gastrointestinal tract

16.  Hepatomegaly, splenomegaly

17.  Diarrhea

18.  Constipation

19.  Jaundice

20.  Edemas

21.  Enhanced lymphatic nodes

22.  Coma

23.  Fever

 

Cardiovascular Medicine

1.      Examination methods of cardiovascular system

2.      Heart failure-classification, pathophysiology

3.      Chroniic heart failure-causes, clinical course

4.      Acute heart failure-causes, clinical course

5.      Treatment of chronic heart failure

6.      Treatment of acute heart failure

7.      Arrhythmias-classification

8.      The most common arrhythmias and their treatment

9.      Severe anf live threatening arrhythmias and their treatment

10.  Atherosclerosis, pathogenesis, risk factors and the most common manifestations

11.  Coronary heart disease-classification

12.  Acute myocardial infarction:diagnosis

13.  Acute myocardial infarction: treatment

14.  Acute myocardial infarction: early and late complications

15.  Acute myocardial infarction: secondary prevention

16.  Mitral stenosis

17.  Mitral insufficiency

18.  Aortic stenosis

19.  Aortic insufficiency

20.  Cardiomyopathies

21.  Inf. endocarditis

22.  Myocarditis, diseases of pericardium

23.  Arterial hypertension-classification according to etiology

24.  Arterial hypertension-diagnosis, classification according to severity

25.  Essential  arterial hypertension-its significance, prevalence, risk factors

26.  Renal forms of arterial hypertension

27.  Endocrine forms of arterial  hypertension

28.  Treatment of arterial hypertension

29.  Chronic arterial hypotension, syncope

30.  Peripheral arterial disease

31.  Stroke

32.  Varices of lower extremities, chronic venous insufficiency, thrombophlebitis

33.  Deep vein thrombosis

34.  Pulmonary embolism

35.  Pulmonary hypertension, acute and chronic cor pulmonale

 

Endocrinology and Metabolism

        

1.      Examination methods in endocrinology

2.      Examination methods in diabetiology

3.      Diabetes mellitus-etiology and classification

4.      Diabetes mellitus-its significance and clinical course

5.      Diabetes mellitus-acute complications

6.      Diabetes mellitus-chronic complications

7.      Diabetes mellitus-prevention and treatment

8.      Disorders of lipid metabolism

9.      Obesity

10.  Malnutrition, mental anorexia

11.  Gout, hyperuricemia

12.  Impairment of water handling

13.  Impairment of ion handling

14.  Impairment of acid base balance

15.  Diseases of thyroid gland-classification

16.  Goiter with normal function

17.  Hypothyroidism

18.  Thyreotoxicosis

19.  Inflammations and tumors of thyroid gland

20.  Osteoporosis

21.  Diseases of parathyroid glands

22.  Insufficiency of adrenal cortex

23.  Hyperaldosteronism

24.  Hypercortisolism

25.  Pheochromocytoma

26.  Diseases of pituitary gland

 

Hematology

 

1.      Examination methods in hematology

2.      Hemorrhagic states-classification

3.      Hemophilias

4.      Anemias-classification

5.      Sideropenic and posthemorhagic anemias

6.      Megaloblastic anemias

7.      Hemolytic anemias

8.      Aplastic anemias, myelodysplastic syndrome

9.      Secondary anemias

10.  Malignant lymphomas, chronic lymphatic leukemia

11.  Chronic myeloproliferative diseases

12.  Plasmocytoma

13.  Therapy with blood and its derivatives

 

Gastroenterology

1.      Examination methods in gastroenterology

2.      Diseases of esophagus

3.      Gastroduodenal ulcer

4.      Cancer of esophagus and stomach

5.      Malabsorption syndromes

6.      Diverticulosis and divertikulitis

7.      Colorectal cancer

8.      Acute and chronic pancreatitis

9.      Cancer of pancreas

10.  Acute and chronic hepatitis

11.  Alcoholic livar disease

12.  Liver cirrhosis

13.  Tumors of liver and biliary ways

14.  Diseases of gallbladder

 

Nephrology

1.      Examination methods in nephrology

2.      Nephrotic syndrome, glomerulonephritis

3.      Urinary tract infections

4.      Acute renal failure

5.      Chronic renal failure, uremia

6.      Cysts and cystic kidney diseases

7.      Nephrolithiasis

8.      Kidney tumors

 

Rheumatology

1.      Examination methods in rheumatology

2.      Rheumatoid arthritis

3.      Connective tissue diseases (systematic lupus erythematodes and others)

4.      Seronegative spondylarthritis (Bechterev disease and other forms)

5.      Degenerative diseases of joints and verebral column

 

Urgeent states

1.      Cardiopulmonary resuscitation

2.      Coma-differential diagnosis

3.      Coma of metabolic and endocrine causes

4.      Shock-differential diagnosis

5.      Cardiogenic shock

6.      Acute shortness of breath

7.      Acute chest pain

8.      Syncope

 

Pulmonology and phthisiology 

 

1.       Respiratory failure, oxygen therapy, ventilatory support

2.       Overview of the causes of acute dyspnea, obstruction of the large airways

3.       Hemoptysis – differential diagnosis and treatment

4.       Community  acquired infections of lower airways, community acquired pneumonias

5.       Nosocomial pneumonias, pneumonias in immunocompromised host, lung abscess

6.       Bronchial asthma, diagnosis and therapy of stable bronchial asthma

7.       Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and its phenotypes, diagnosis

8.       Management of obstructive pulmonary diseases and treatment of stable COPD

9.       Pleural effusion, empyema, hemothorax, chylothorax

10.   Pneumothorax, classification, diagnostics, therapy

11.   Thoracentesis, pleural fluid analyses

12.   Lung cancer, classification, diagnostics, differential diagnosis

13.   Lung cancer – therapeutic modalities

14.   Bronchiectasis, cystic fibrosis, diagnostics and therapy

15.   Disorders of the mediastinum – neoplasms, mediastinitis, mediastinal syndromes

16.   Classification of diffuse parenchymal pulmonary diseases, diagnosis

17.   Sarcoidosis – staging, diagnostic procedures and therapy

18.   Impaired pulmonary interstitium in collagenoses and vasculitis, diffuse alveolar hemorrhage

19.   Hypersensitivity pneumonitis, idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

20.   Sleep – disordered breathing, sleep apnea, diagnosis, treatment

21.   Pulmonary tuberculosis - etiology, primary and post-primary tuberculosis, atypical mycobacteriosis

22.   Extrapulmonary tuberculosis, latent tuberculosis

23.   Pulmonary tuberculosis, including miliary tuberculosis - diagnosis, therapy

24.   Differential diagnosis of precapillary and postcapillary pulmonary hypertension, pulmonary arterial hypertension

25.   Pulmonary function testing – ventilation, respiration, bronchoconstrictive and bronchodilation tests

26.   Bronchoscopy, chest ultrasonography, and other pneumologic investigative methods

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Jana Hirmerová, M.D., Ph.D.                                          Prof. Jan Filipovsky, M.D., Ph.D.

Deputy head for education                                            Head of the 2nd Department of    Internal Diseases

 

 

Poslední úprava: Hirmerová Jana, doc. MUDr., Ph.D. (05.11.2021)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

 

The 6 th year students, 2nd Department of Internal Medicine, 2nd floor - Library room

 

State exam from internal medicine: practical part - complete patient history and clinical examination of the patients, evaulation of the findings and differential diagnostics, BP measurement, proposal of further tests and treatment. 

State exam from internal medicine: theoreticall part - 4 questions (1. from propedeutics in internal medicine, 2. cardiology and emergency situations in internal medicine, 3. from other internal medicine fields, 4. pneumology) + assessment of one ECG. 

Requirement for state exam conduction is full internal medicine block attendance with certificate in  credit statement and record of credit in Student information system. 

Poslední úprava: Mlíková Seidlerová Jitka, prof. MUDr., Ph.D. (31.10.2019)
Sylabus - angličtina

Introduction into Clinical Medicine, Examination Methods

 1. Medical history

 2. Methods of physical examination, general signs and symptoms

 3. Examination of head and neck

 4. Examination of chest and lungs

 5. Examination of heart

 6. Measurement of blood pressure and heart rate

 7. Examination of abdomen

 8. Examination of extremities and vertebral column

 9. Electrocardiogramme

 10. Spirometry

 11. Laboratory examination

 12. Shortness of breath, cough

 13. Chest pain

 14. Vomiting

 15. Bleeding from gastrointestinal tract

 16. Hepatomegaly, splenomegaly

 17. Diarrhea

 18. Obstipation

 19. Jaundice

 20. Edemas

 21. Enhanced lymphatic nodes

 22. Coma

 23. Fever

 

Cardiovascular Medicine

 1. Examination methods of cardiovascular system

 2. Heart failure-classification, pathophysiology

 3. Chroniic heart failure-causes, clinical course

 4. Acute heart failure-causes, clinical course

 5. Treatment of chronic heart failure

 6. Treatment of acute heart failure

 7. Arrhythmias-classification

 8. The most common arrhythmias and their treatment

 9. Severe anf live threatening arrhythmias and their treatment

 10. Atherosclerosis, pathogenesis, risk factors and the most common manifestations

 11. Coronary heart disease-classification

 12. Acute myocardial infarction:diagnosis

 13. Acute myocardial infarction: treatment

 14. Acute myocardial infarction: early and late complications

 15. Acute myocardial infarction: secondary prevention

 16. Mitral stenosis

 17. Mitral insufficiency

 18. Aortic stenosis

 19. Aortic insufficiency

 20. Cardiomyopathies

 21. Inf. endocarditis

 22. Myocarditis, diseases of pericardium

 23. Arterial hypertension-classification according to etiology

 24. Arterial hypertension-diagnosis, classification according to severity

 25. Essential  arterial hypertension-its significance, prevalence, risk factors

 26. Renal forms of arterial hypertension

 27. Endocrine forms of arterial  hypertension

 28. Treatment of arterial hypertension

 29. Chronic arterial hypotension, syncope

 30. Peripheral arterial disease

 31. Stroke

 32. Varices of lower extremities, chronic venous insufficiency, thrombophlebitis

 33. Deep vein thrombosis

 34. Pulmonary embolism

 35. Pulmonary hypertension, acute and chronic cor pulmonale

 

Endocrinology and Metabolism

        

 1. Examination methods in endocrinology

 2. Examination methods in diabetiology

 3. Diabetes mellitus-etiology and classification

 4. Diabetes mellitus-its significance and clinical course

 5. Diabetes mellitus-acute complications

 6. Diabetes mellitus-chronic complications

 7. Diabetes mellitus-prevention and treatment

 8. Disorders of lipid metabolism

 9. Obesity

 10. Malnutrition, mental anorexia

 11. Gout, hyperuricemia

 12. Impairment of water handling

 13. Impairment of ion handling

 14. Impairment of acid base balance

 15. Diseases of thyroid gland-classification

 16. Goiter with normal function

 17. Hypothyroidism

 18. Thyreotoxicosis

 19. Inflammations and tumors of thyroid gland

 20. Osteoporosis

 21. Diseases of parathyroid glands

 22. Insufficiency of adrenal cortex

 23. Hyperaldosteronism

 24. Hypercortisolism

 25. Pheochromocytoma

 26. Diseases of pituitary gland

 

Hematology

 

 1. Examination methods in hematology

 2. Hemorrhagic states-classification

 3. 3.Hemophilias

 4. Anemias-classification

 5. Sideropenic and posthemorhagic anemias

 6. Megaloblastic anemias

 7. Hemolytic anemias

 8. Aplastic anemias, myelodysplastic syndrome

 9. Secondary anemias

 10. Malignant lymphomas, chronic lymphatic leukemia

 11. Chronic myeloproliferative diseases

 12. Plasmocytoma

 13. Therapy with blood and its derivatives

 

Gastroenterology

 1. Examination methods in gastroenterology

 2. Diseases of esophagus

 3. Gastroduodenal ulcer

 4. Cancer of esophagus and stomach

 5. Malabsorption syndromes

 6. Diverticulosis and divertikulitis

 7. Colorectal cancer

 8. Acute and chronic pancreatitis

 9. Cancer of pancreas

 10. Acute and chronic hepatitis

 11. Alcoholic livar disease

 12. Liver cirrhosis

 13. Tumors of liver and biliary ways

 14. Diseases of gallbladder

 

Nephrology

 1. Examination methods in nephrology

 2. Nephrotic syndrome, glomerulonephritis

 3. Urinary tract infections

 4. Acute renal failure

 5. Chronic renal failure, uremia

 6. Cysts and cystic kidney diseases

 7. Nephrolithiasis

 8. Kidney tumors

 

Rheumatology

 1. Examination methods in rheumatology

 2. Rheumatoid arthritis

 3. Connective tissue diseases (systematic lupus erythematodes and others)

 4. Seronegative spondylarthritis (Bechterev disease and other forms)

 5. Degenerative diseases of joints and verebral column

 

Urgeent states

 1. Cardiopulmonary resuscitation

 2. Coma-differential diagnosis

 3. Coma of metabolic and endocrine causes

 4. Shock-differential diagnosis

 5. Cardiogenic shock

 6. Acute shortness of breath

 7. Acute chest pain

 8. Syncope

 

T0PICS FOR STATE EXAMINATION-LUNG DISEASES

 

 

 

 1. Respiratory failure, oxygen therapy,  ventilátory support

 2. Respiratory emergencies-diagnostics and treatment

 3. 3. Hemoptysis-differential diagnosis and treatment

 4. Community acquuired infections of lower airways, community acquired pneumonias

 5. Nosocomial pneumonias, pneumonias in immunocomprosimed host, lung abscess

 6. Asthma, differential diagnosis and therapy

 7. Chronic obstruction pulmonary disease and its phenotypes

 8. Management of obstructive pulmonary diseases

 9. Pleural effusiiiiion, empyema, hemothorax, chylothorax

 10. Pneumothorax, classification, diagnooooostics, therapy

 11. Thoracentesis, pleural fluid analyses

 12. Lung cancer, classification, diagnostics, differentiak diagnosis

 13. Lung cancer-therapeutic modalities

 14. Bronchiectasis, cystic fibrosis, diagnostics and therapy

 15. Disorders of the mediastinum-neoplasms, mediastinitis, mediastinal syndroomes

 16. Classification of diffuse parenchymal pulmonary diseases, differetial diagnoostiiics

 17. Sarcoiidosis-stagggging, diagnostic procedures and therapy

 18. Extrinsic allergic alveolitis, drug-induced pulmonary disorders

 19. Sleep-disordered breathing, sleep apnea, diagnosis, treatment

 20. Tuberculosis-etiology, pathogenesis, latent tuberculosis infection

 21. Milliary tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis

 22. Pulmonary tuberculosis-diagnostics, treatment

 23. Pulmonary tuberculosis-diagnostics, treatment

 24. Pulmonary tuberculosis-epidemiology, prevention, primary and postprimary tuberculosis

 25. Pulmonary function testing-ventilation, respiration, broncfoconstrictive and bronchodilation tests

 26. Bronchoscooopy, chest ultrasonography, and other pneumologic investigative methods

Poslední úprava: Mlíková Seidlerová Jitka, prof. MUDr., Ph.D. (31.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Topics for the State Examination in Internal Medicine 2021/2022

 

Introduction into Clinical Medicine, Examination Methods

1.      Medical history

2.      Methods of physical examination, general signs and symptoms

3.      Examination of head and neck

4.      Examination of chest and lungs

5.      Examination of heart

6.      Measurement of blood pressure and heart rate

7.      Examination of abdomen

8.      Examination of extremities and vertebral column

9.      Electrocardiogramme

10.  Spirometry

11.  Laboratory examination

12.  Shortness of breath, cough

13.  Chest pain

14.  Vomiting

15.  Bleeding from gastrointestinal tract

16.  Hepatomegaly, splenomegaly

17.  Diarrhea

18.  Constipation

19.  Jaundice

20.  Edemas

21.  Enhanced lymphatic nodes

22.  Coma

23.  Fever

 

Cardiovascular Medicine

1.      Examination methods of cardiovascular system

2.      Heart failure-classification, pathophysiology

3.      Chroniic heart failure-causes, clinical course

4.      Acute heart failure-causes, clinical course

5.      Treatment of chronic heart failure

6.      Treatment of acute heart failure

7.      Arrhythmias-classification

8.      The most common arrhythmias and their treatment

9.      Severe anf live threatening arrhythmias and their treatment

10.  Atherosclerosis, pathogenesis, risk factors and the most common manifestations

11.  Coronary heart disease-classification

12.  Acute myocardial infarction:diagnosis

13.  Acute myocardial infarction: treatment

14.  Acute myocardial infarction: early and late complications

15.  Acute myocardial infarction: secondary prevention

16.  Mitral stenosis

17.  Mitral insufficiency

18.  Aortic stenosis

19.  Aortic insufficiency

20.  Cardiomyopathies

21.  Inf. endocarditis

22.  Myocarditis, diseases of pericardium

23.  Arterial hypertension-classification according to etiology

24.  Arterial hypertension-diagnosis, classification according to severity

25.  Essential  arterial hypertension-its significance, prevalence, risk factors

26.  Renal forms of arterial hypertension

27.  Endocrine forms of arterial  hypertension

28.  Treatment of arterial hypertension

29.  Chronic arterial hypotension, syncope

30.  Peripheral arterial disease

31.  Stroke

32.  Varices of lower extremities, chronic venous insufficiency, thrombophlebitis

33.  Deep vein thrombosis

34.  Pulmonary embolism

35.  Pulmonary hypertension, acute and chronic cor pulmonale

 

Endocrinology and Metabolism

        

1.      Examination methods in endocrinology

2.      Examination methods in diabetiology

3.      Diabetes mellitus-etiology and classification

4.      Diabetes mellitus-its significance and clinical course

5.      Diabetes mellitus-acute complications

6.      Diabetes mellitus-chronic complications

7.      Diabetes mellitus-prevention and treatment

8.      Disorders of lipid metabolism

9.      Obesity

10.  Malnutrition, mental anorexia

11.  Gout, hyperuricemia

12.  Impairment of water handling

13.  Impairment of ion handling

14.  Impairment of acid base balance

15.  Diseases of thyroid gland-classification

16.  Goiter with normal function

17.  Hypothyroidism

18.  Thyreotoxicosis

19.  Inflammations and tumors of thyroid gland

20.  Osteoporosis

21.  Diseases of parathyroid glands

22.  Insufficiency of adrenal cortex

23.  Hyperaldosteronism

24.  Hypercortisolism

25.  Pheochromocytoma

26.  Diseases of pituitary gland

 

Hematology

 

1.      Examination methods in hematology

2.      Hemorrhagic states-classification

3.      Hemophilias

4.      Anemias-classification

5.      Sideropenic and posthemorhagic anemias

6.      Megaloblastic anemias

7.      Hemolytic anemias

8.      Aplastic anemias, myelodysplastic syndrome

9.      Secondary anemias

10.  Malignant lymphomas, chronic lymphatic leukemia

11.  Chronic myeloproliferative diseases

12.  Plasmocytoma

13.  Therapy with blood and its derivatives

 

Gastroenterology

1.      Examination methods in gastroenterology

2.      Diseases of esophagus

3.      Gastroduodenal ulcer

4.      Cancer of esophagus and stomach

5.      Malabsorption syndromes

6.      Diverticulosis and divertikulitis

7.      Colorectal cancer

8.      Acute and chronic pancreatitis

9.      Cancer of pancreas

10.  Acute and chronic hepatitis

11.  Alcoholic livar disease

12.  Liver cirrhosis

13.  Tumors of liver and biliary ways

14.  Diseases of gallbladder

 

Nephrology

1.      Examination methods in nephrology

2.      Nephrotic syndrome, glomerulonephritis

3.      Urinary tract infections

4.      Acute renal failure

5.      Chronic renal failure, uremia

6.      Cysts and cystic kidney diseases

7.      Nephrolithiasis

8.      Kidney tumors

 

Rheumatology

1.      Examination methods in rheumatology

2.      Rheumatoid arthritis

3.      Connective tissue diseases (systematic lupus erythematodes and others)

4.      Seronegative spondylarthritis (Bechterev disease and other forms)

5.      Degenerative diseases of joints and verebral column

 

Urgeent states

1.      Cardiopulmonary resuscitation

2.      Coma-differential diagnosis

3.      Coma of metabolic and endocrine causes

4.      Shock-differential diagnosis

5.      Cardiogenic shock

6.      Acute shortness of breath

7.      Acute chest pain

8.      Syncope

 

Pulmonology and phthisiology 

 

1.       Respiratory failure, oxygen therapy, ventilatory support

2.       Overview of the causes of acute dyspnea, obstruction of the large airways

3.       Hemoptysis – differential diagnosis and treatment

4.       Community  acquired infections of lower airways, community acquired pneumonias

5.       Nosocomial pneumonias, pneumonias in immunocompromised host, lung abscess

6.       Bronchial asthma, diagnosis and therapy of stable bronchial asthma

7.       Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and its phenotypes, diagnosis

8.       Management of obstructive pulmonary diseases and treatment of stable COPD

9.       Pleural effusion, empyema, hemothorax, chylothorax

10.   Pneumothorax, classification, diagnostics, therapy

11.   Thoracentesis, pleural fluid analyses

12.   Lung cancer, classification, diagnostics, differential diagnosis

13.   Lung cancer – therapeutic modalities

14.   Bronchiectasis, cystic fibrosis, diagnostics and therapy

15.   Disorders of the mediastinum – neoplasms, mediastinitis, mediastinal syndromes

16.   Classification of diffuse parenchymal pulmonary diseases, diagnosis

17.   Sarcoidosis – staging, diagnostic procedures and therapy

18.   Impaired pulmonary interstitium in collagenoses and vasculitis, diffuse alveolar hemorrhage

19.   Hypersensitivity pneumonitis, idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

20.   Sleep – disordered breathing, sleep apnea, diagnosis, treatment

21.   Pulmonary tuberculosis - etiology, primary and post-primary tuberculosis, atypical mycobacteriosis

22.   Extrapulmonary tuberculosis, latent tuberculosis

23.   Pulmonary tuberculosis, including miliary tuberculosis - diagnosis, therapy

24.   Differential diagnosis of precapillary and postcapillary pulmonary hypertension, pulmonary arterial hypertension

25.   Pulmonary function testing – ventilation, respiration, bronchoconstrictive and bronchodilation tests

26.   Bronchoscopy, chest ultrasonography, and other pneumologic investigative methods

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Jana Hirmerová, M.D., Ph.D.                                          Prof. Jan Filipovsky, M.D., Ph.D.

Deputy head for education                                            Head of the 2nd Department of    Internal Diseases

 

 

Poslední úprava: Hirmerová Jana, doc. MUDr., Ph.D. (05.11.2021)