PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anaesthesiology - Resuscitation and Emergency Care - EA0110432
Anglický název: Anaesthesiology - Resuscitation and Emergency Care
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=229
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Korekvizity : EA0107015, EA0107033
Záměnnost : EAP0105430
Je korekvizitou pro: EA0112038, EA0112033, EA0112029, EA0112023, EA0112019, EA0112024
Je neslučitelnost pro: EAP0105430
Je záměnnost pro: EAP0105430
Anotace -
Absolvent předmětu získá znalosti základů anesteziologie, intenzivní péče, léčby bolesti a rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Vědomosti jsou prohloubeny praktickým nácvikem a ověřeny písemným testem a ústní zkouškou.
Poslední úprava: Volterová Petra, Mgr. (07.11.2017)
Literatura

Mandatory: 

E-learning portal of Faculty od Medicine in Pilsen https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=229 - KARIM - Lectures - Lectures for the 5th year.

Lee´s synopsis of anaesthesia/ edited by N.J.H. Davies, J.N. Cashman,  Philadelphia : Elsevier/Butterworth Heinemann, 2006, 13th ed.

For CPR: http://ercguidelines.elsevierresource.com/
Recommended:  

Stone J., Fawcett W.: Anaesthesia at a Glance, Wiley-Blackwell, 2013

Leach R.: Critical Care Medicine at a Glance, Wiley-Blackwell, 2014
This books are also available as e-books, the links are available at:

https://cloudflare-ipfs.com/ipfs/bafykbzacec62qbn4yugwep6vv477hjug46mx4daowhnm66u654yfn63crvtxk?filename=Julian%20Stone%20%2C%20William%20Fawcett%20-%20Anaesthesia%20at%20a%20Glance-Wiley-Blackwell%20%282014%29.pdf

https://superdrive.pw/download/-MCVGQ2Z7K-lbtWIRcXc

 

 

 

 

Poslední úprava: Manglová Pavlína, Mgr. (26.04.2021)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

100% attendace on Practicals and Seminars is obligatory to get the credit. It is possible to substitute attendace with other group after consultation with assistant lecturer. It is possible to excuse absence just only in the case of sick leave ratified by physician. 

The course is finished by a written exam (MCQ test) with standardized grading and oral exam. Precondition for oral exam is successful passing the test. Minimum for successful passing is 66 % of points.

Poslední úprava: Manglová Pavlína, Mgr. (26.04.2021)
Sylabus -

Definice anestezie, předanestetické vyšetření, předoperační příprava, anesteziologické riziko

Farmakologie léků používaných v anesteziologii

Technické předpoklady pro podání bezpečné anestezie

Monitorování v průběhu anestezie

Zajištění průchodnosti dýchacích cest, žilní vstupy

Lokální anestezie, farmakologie lokálních anestetik, komplikace

Taktika vedení anestezie, zvláštnosti v akutní medicíně, pooperační péče

Komplikace peri a pooperační, jejich prevence a léčba, alergická reakce

Šok, základní principy léčby, priority léčby polytraumat, zajištění nemocného při transportu

Hemoterapie, krevní transfůze, krevní deriváty, život ohrožující krvácení

Poruchy vědomí, monitorování v intenzivní péči

Dechová nedostatečnost, léčba

Kyslíková léčba, způsoby aplikace, obecné principy umělé plicní ventilace

Základy infuzní léčby a výživy, poruchy vodního a iontového hospodářství, poruchy acidobazické rovnováhy 

Bolest, farmakologie léků užívaných v léčbě bolesti, akutní a chronická bolest, pooperační bolest a její léčba, invazivní techniky léčby bolesti

Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace

Poslední úprava: Volterová Petra, Mgr. (07.11.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK